Home Перник Всички водни обекти на територията на област Перник са под наблюдение
Всички водни обекти на територията на област Перник са под наблюдение

Всички водни обекти на територията на област Перник са под наблюдение

0
0
Във връзка с усложнената метеорологична обстановка и възможността от възникването на обилни валежи и наводнения, Ирена Соколова изисква регулярно предоставяне на информация и наблюдение на водните обекти и съоръжения в област Перник.
Активирано е и 24-часово дежурство на оперативните звена в Министерство на околната среда, Басейновите дирекции – „Западнобеломорски район” и „Дунавски район”.
Данните се подават два пъти дневно от дежурните по Общински съвети за сигурност на дежурния по Областен съвет за сигурност и се докладват на областния управител.
Докладите включват, както обстановката за евентуално възникнали проблеми от обилни валежи с повишени водни нива във водните обекти, така и наблюдение на язовирните стени с възникнали аварийни ситуации там и на съоръженията към тях.
Наблюдава се състоянието на реките в критичните им участъци, по дигите и укрепителните съоръжения.
По справка към 08:30 ч. на 05.06.2019 г. наличният обем на яз. Студена е 12 987 000 куб. м. при общ обем на водното съоръжение 25 200 000 куб. м.
Изпратени са уведомителни писма на кметовете за предприемане на  необходимите действия.
В информацията получена в 07:45 ч. при дежурния по Областен съвет за сигурност от общините няма данни за възникнали проблеми заради повишени водни нива в Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.