Home Общество Въвеждат обща рамка за оценка в администрацията
Въвеждат обща рамка за оценка в администрацията

Въвеждат обща рамка за оценка в администрацията

0
0
Община Перник участва в рамките на проект на ЕС и Института по публична администрация по ОП „Добро управление“ за „Въвеждане на общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите“. Тя е от 16-те пилотни администрации в страната, от общо 48, включени в програмата.
Целта на проекта е да бъде извършена самооценка за подобряване на цялостното изпълнение на организацията. Идеята е да бъде оценено качеството на управление и предлаганите административни услуги, които да бъдат подобрени в интерес на местното управление, на гражданите и партньорите на Община Перник.
Екипът от обучаваните специалисти следва да очертае силните страни и добрите практики, както и да определи областите за подобряване в работата на администрацията.
Експертите, участващи от Община Перник, очакват подкрепата от кметския екип, служителите и обществеността. Те пожелават успех и на колегите си от Областната администрация, които също са участници в този етап от проекта.