Home Общество Готови ли са общините в област Перник за зимния сезон?
Готови ли са общините в област Перник за зимния сезон?

Готови ли са общините в област Перник за зимния сезон?

0
0

Представители на шестте общини и на всички институции, имащи отношение по подготовката на област Перник за предстоящия зимен сезон 2017-2018 г. докладваха своята готовност.

Това стана ясно на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Със Заповед на областния управител Ирена Соколова в състава му са включени кметовете и представители на общинските съвети на 6-те общини, директорите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, на Областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на ДА „Национална сигурност”; Регионален център за спешна медицинска помощ и представители на други териториални структури на изпълнителната власт.

Основен извод от представените доклади, по време на председателстваното от заместник областния управител Иво Иванов заседание, е че общините и институциите имат необходимата финансова обезпеченост, провеждат обществените поръчки за осигуряване на дейностите, подхождат отговорно и ангажирано, идентифицирайки налични проблеми от предходните зимни периоди, които са били пречка за ефективното провеждане на мероприятията по осигуряване на нормалния ритъм на транспорта и другите сфери на обществения живот.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ представи Планът за управление на риска от наводнения 2016-2021г. Той съдържа Програма от над 200 мерки, насочена към намаляване на риска от наводнения.

Друга основна точка в дневния ред беше обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, който единодушно бе приет от членовете на Съвета.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия ще провежда политика за превенция на територията на цялата област. Целта е с широкото представителство на общините и териториалните структури да се постигне ефективна координация в дейностите по намаляване на риска от бедствия. Съветът ще разработва и актуализира Областната програма за намаляване на риска от бедствия, ще съгласува и координира изпълнението на общинските програми за намаляване на риска от бедствия и общинските планове за защита при бедствия.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия е създаден във връзка с чл. 64а., ал.7 от Закона за защита при бедствия с цел подпомагане на дейностите, провеждани от областния управител по организация и  изпълнението на превантивните мерки за недопускането или намаляването на последствията от бедствия.