Home Общество Графикът на традиционна СУРВА в цяло Граово! (Допълнена статия)
Графикът на традиционна СУРВА в цяло Граово! (Допълнена статия)

Графикът на традиционна СУРВА в цяло Граово! (Допълнена статия)

0
0

Както е от незапомнени времена в Пернишко Новата година ще дойде за нас, граовци, в нощта на 13 срещу 14 януари. Ще дойде с мечкарите и сурвакарите, със страшните маски и тежките звонци, с огньовете и с младо и старо, излязло на Сурова или дошло да гледа.

Вижте къде и от колко часа ще можем да се насладим на истинската – традиционната Сурова.

Огънят ще лумне в 57 населени места: Перник-19 населени места, Брезник-12 бр., Радомир-9, Земен-9, Ковачевци-8.

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 ДАТА: 13 януари 2019 г. /неделя/

              14 януари 2019 г. /понеделник /

 

 1. село Люлин –НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”

13.01.2019 г. – н. ч.: 17:00 ч. фолклорен концерт-оркестър.

18,30 ч.-19:00 ч. Разиграване на ритуала „ Посрещане на сурвакари в дома“, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

място: на площада пред читалището

14.01.2019 г.- н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч. обхождане на къщите в селото.

 

 1. село Лесковец –НЧ “Солидарност-1930 г.”

13.01.2019г.–н.ч.:18,00ч.–събиране на групата, среща със сурвакарската  група от с. Богданов дол и запалване на сурвакарски огън и игри  на площада.

14.01.2019г.–н.ч.: 09:00 ч.-14:00ч.– обхождане на къщите в селото от сур.

 

 1. село Богданов дол –НЧ “Пробуда-1928 г.”

13.01.2019г.–н.ч.:17:00ч.–събиране на групата и отпътуване за с. Лесковец.

14.01.2019 г.–н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите от сурв. група.

 

4.град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”

13.01.2019 г.–н.ч.: 18:00 ч. – концерт на народен оркестър “Батановци”

н.ч.:17:30 –събиране на групата и отпътуване за с. Черна гора

н.ч.: 20:00 ч.-запалване на ритуален огън и среща със сурвакарската  група от с.  Копаница.

място: на площада при гарата

14.01.2019 г.-н.ч.: 08:00 ч.-18:00 ч. обхождане на къщите от сурв. група

                                  

 1. село Витановци–НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 17:30 ч.- събиране на сурвакарите и отпътуване за  среща  с група от с. Мещица.

място: пред читалището.

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. – 15:00 ч. – обхождане на къщите от сур.група

 

 1. селоЧерна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”

13.01.2019 г.–н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Посрещане на   сурвакарската  група на град  Батановци.

място: на площада в с.Черна гора.

14.01.2019 г.–н.ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.–обхождане на къщите в селото.

 

 1. село Ярджиловци –НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две сурв. групи

място: на площада пред читалището

14.01.2019 г.–н.ч.: 08:00 ч.–14:00 ч.–обхождане на къщите в селото.

н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото

място: в двора на училището

 

 1. село Зидарци –НЧ “Васил Левски – 1975 г.”       

13.01.2019 г. –н.ч.: 19:00 ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

14.01.2019 г.–н.ч.: 09:00 ч.–16:00 ч.–обхождане на къщите от сур. група

 

 1. село Мещица –НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00-събиране на групата и посрещане  на  сурвакарската група на с. Витановци.

място: пред читалището.

14.01.2019 г.–н.ч.: 08:30 ч.–17:30 ч.–обхождане на къщите от сур.група

 

 1. село Дивотино –НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

13.01.2019 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. 16:30 ч. – обхождане на къщите в селото от сурвакарската група. Тръгват от махала “Бреста”

н.ч.:13: 30ч.-площада пред “Ханчето”-  ритуала “Сурвакарска сватба”

н.ч.: 15: 00 ч. – кулинарна изложба

място: малък салон на НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

н.ч.: 16:00 ч.-18:00 ч. – фолклорен концерт

място: на площада в селото

н.ч.: 18:00 ч.-посрещане на сурв. група,  ритуален огън, сурвакарски игри

 

 1. кв. „Бела вода”, гр. Перник –НЧ “Пробуда – 1935 г.”

13.01.2019 г.-н.ч.: 19:30 ч.-събиране на групата.

20,45 ч. –разиграване на ритуала “Сватба”, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

 21:15 ч. – Закриване на местна “Сурва”, Ритуално закриване на първи ден  от местна сурва.

място: пред читалището

14.01.2019 г.–н. ч.: 08:30ч. до 16:30 ч. обхождане на къщите в селото.

 

 1. село Драгичево –НЧ “Пробуда – 1922 г.”

13.01.2019 г. -н.ч.: 09:00 ч. -обхождане на къщите от сурвакарската група.

18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

място: на площада пред читалището в селото.

14.01.2019 г.н.ч.: 09:00ч.- 15:00 ч.–продължаване с обхождане на къщите  от сур.група

 

 1. село Голямо Бучино– НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”

13.01.2019г

 1. 01. 09-17,00 ч- обхождане на къщите на с. Мало Бучино

н.ч.:17:45- „Сурвакарска магия”-ритуално откриване на местната Сурва.-запалване на ритуален огън и сурвак. игри

място: на площада в селото

14.01.2019 г.–н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.-обхождане на къщите  от сур.група

 

 1. село Расник –НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”

13.01.2019 г.–н.ч.: 18: 30 ч.–събиране на групата.

19:00 ч-19:30 ч –посрещане и  среща на сурвакарските  групи от с. Сопица,  Велковци и Расник. Гостува и бабугерска група от с. Брежани, област Благоевград.

място: на  площада в Сопица.

14.01.2019г.–н.ч.:08: 00 ч.- 14:00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

14.01.2019 г.-12:00 ч. играят на площада

 

 1. село Селищен дол

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране на групата, запалване  на ритуален огън и сурвакарски игри. Посрещат   групата от  село  Слаковци.

14.01.2019г.- н.ч.:09:00ч.–12:00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

 

 1. село Вискяр –НЧ “Св.Св.Кирил и Методий – 1933 г.”

12.01.2019 г.–н.ч.: 18:00 ч. събиране на групата пред читалището. Гостуват децата от Център за настаняване от семеен тип- запалване на огън и сурвакарски игри, обхождане на къщите.

14.01.2019 г.-н.ч.- не се играе.

 

 1. село Кралев дол –НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”

13.01.2019 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2019г.–н.ч.:06:00ч.–16:30ч.-обхождане на къщите от мечкарс.група

н.ч.:17:00 ч. – запалване на ритуален огън и мечкарско хоро.

Закриване на местните зимни сурвакарски игри.

място: площада пред читалището

 

 1. кв. “Църква”, Перник-НЧ “Просвета-1909 г”.

13.01.201 г.- н. ч.: 17:30. Събиране на групата на Кралевски път и дефиле по централната улица до площада пред читалището.

18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Фолклорна програма.

14.01.2019 г.–н. ч.: 09:00 ч.- 15:00 ч.-обхождане на къщите в  квартала.

 

19.VI-то СУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Перник

13.01.2019 г.- н.ч.: 17:00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри в двора на училището..

13.01. 2019 г.-18:00 ч.-Обхождане на къщите в квартала от сурв. група.

14.01.2019 г. –не излизат.

 

 

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА:  13 януари  2019 г.  /неделя/

               14 януари  2019 г.  /понеделник/

 

 1. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.

13.01.2019 г. – н.ч.: 19:00 ч. – сурвакарската група отпътува и  гостува на село Непразненци, запалване на ритуален огън и сур. игри между двете групи

място: на площада в село Непразненци

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите сур.група

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1922 г.” с. Бегуновци

 

 1. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. – отпътуване и гостуване на сурвакрската група в  село Расник, среща между на сур. групи от с. Сопица, с. Велковци и с. Расник

място: на площада в село Расник

14.01.2019  г. – н.ч.: 09:00 ч. до 15:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира:  кметство и НЧ “Граовска пробуда  –  1928 г.” с. Велковци

 

 1. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране и отпътуване за с. Расник, среща между сур. групи от с. Расник, с. Велковци и с. Сопица

място: на площада в село Расник

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”

 

 1. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”

13.01.2019 г.– н.ч.: 18:30 ч. – събиране на сур. група, отпътуване и гостуване на село Селищен дол

място: на площада в село Селищен дол

14.01.2019 г– н.ч.: 08:00 ч. – 13:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

 

 1. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”

13.01.2019 г. – не се разиграват сур. игри

14.01.2019 г. – н.ч.: 07:00 – 17:00 ч. –  обхождане на къщите в село Ноевци

18:00 ч. – запалване на сур. огън, празнична заря и посрещане на сур. група от Габров дол

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ “Пробуда – 1931 г.“, с. Ноевци

 

 1. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране на групата и гостуване на сур. група в село Ребро.

място: на площада в село Ребро

19:00 ч. – връщане на сур. група, запалване на огън и сур. игри

място: на площада в село Садовик

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Дебелец – 1932 г.“, с. Садовик

 

 1. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.

13.01.2019 г. – н.ч.: 21:00 ч. – запалване на ритуален огън. Гостуват сур.  групи от  селата Беренде,  Елов дол и Чепино.

място: на площада в село Гигинци

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:00 ч. – 14:00 ч. –  обхождане на къщите в селото.

организира: кметство с. Гигинци  и НЧ “Искра – 1952 г.”

 

 1. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.

13.01.2019 г. – н.ч.: 22:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски

игри. Гостува сур. група  от село Банище.

място: на площада в селото

14.01.2019 г– н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Пробуда  – 1927 г.“ с. Кошарево

 

 1. село Долна Секирна – НЧ “Иво Войвода – 1928 г.”

13.01.2019 г– н.ч.: 20:00 ч. – 22:00 ч. – запалване на ритуален огън. Среща на  сурвакарските групи от селата  Чепино, Елов дол, Банище.

място: на площада в селото

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Иво Войвода – 1928 г.“ с. Д. Секирна

 

 1. село Банище– НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2019 г.– н.ч.: 20:00 ч. – събиране на групата, отпътуване  и гостуване на сур. групи от село Долна Секирна и Кошарево.

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с. Банище

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”

 

 

 1. село Непразненци

13.01.2019 г. – н.ч.: 19:30 ч. – запалване на ритуален огън, гостува сур. група от село Бегуновци и сур. игри между групите

място: на площада в село Непразненци

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметството на с. Непразненци

 

 1. село Ребро

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри с гостуващата група от с. Садовик.

място: на площада в селото

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото

Организира: кметството на с. Ребро

 

 1. град Брезник– НЧ “Просвещение 1870”

19.01.2019 г. /събота/ – ХVІ Маскараден фестивал “СУРОВА БРЕЗНИК’ 2019

място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред читалището/

н. ч.: 14:00 ч. – Официално откриване

14:15 ч. – дефиле на  групи от Брезнишко, региона и гостуващи групи

18:00 ч. – запалване на кладата и ритуален танц на сурвакарите

18:15 ч. – празнична заря и закриване

18:30 ч. – Закриване на ХVІ  Маскараден фестивал „Сурова Брезник” 2019

 

 

ОБЩИНА РАДОМИР

ДАТА:  13 януари  2019 г. /неделя /

               14 януари  2019 г. /понеделник/

 

 1. кв.”Върба”, град Радомир – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 17:00 ч. – празнична програма, запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 19:00 ч. – 12:00 ч. – обхождане на квартала

място: на площада в квартала

14.01.2019 г. – н. ч.: 06:00 ч. – 12:00 ч. – обхождане на къщите от сур.

организира: НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ кв.”Върба”, гр. Радомир

 

 1. село Друган –НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:17:00 ч. – празнична програма с народната певица Таня Дупаринова

н.ч.: 17.30 ч. – среща на сурвакарските групи от селата Друган и Джерман, запалване на сур. огън

н. ч.: 18:00 ч. – 19:30 ч. – празнична програма с танцов състав от град Бобов дол, танцов състав „Нартан”, кв. „Църква”, град Перник, концерт на Георги Гьолски  и заря

място: на площада пред читалището

14.01.2019 г. – н. ч.: 06:00 ч. – обхождане на къщите от сур. група

организира: кметство и НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”  в село Друган

 

 1. село Стефаново– НЧ “Напредък  – 1915 г. ”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. отпътуване на сур. група за село Копаница

място: на площада в село Копаница

н.ч.: 19:30 ч. – връщане на сурвакарската група в село Стефаново, запалване на ритуален огън и сур. игри, гостува групата от село Прибой

14.01.2019 г.  – н.ч.: 07:30 ч. – 15:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ ”Напредък – 1915 г.”, с. Стефаново

 1. село Копаница– НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н. ч.: 18:00 ч. –  гостува сур. група от село Стефаново, запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада в село Копаница

20:00 ч. – отпътуване и среща със сур. групата в град Батановци

14.01.2019 г. – н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ село Копаница

 1. село Кондофрей– НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2019 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2019 г. – н. ч.: 08:00 ч. –17:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей

 

 1. Ромска сурвакарска група, кв.”Бащевица” – град Радомир

13.01.2019 г. – н. ч.: 18:30 ч. –  запалване на сурвакарски огън и сур. игри.

14.01.2019 г. –  н.ч.: 07:00 – 16:00 ч. – обхождане на град Радомир

организира: ромска сурвакарска група

 1. село Извор– НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”

13.01.2019 г – не играят сурвакарски игри

14.01.2019 г. – 10:00 ч. –14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и сдружение „Сурвакарска група” село Извор

 1. село Прибой– НЧ „Светлина – 1936 г.”

13.01.2019 г. – н. ч.: 16:00 ч. – събиране на сур. група и обхождане на селата Бобораци и Петрово

н.ч.: 19:30 ч. – запалване на ритуален огън и отпътуване за село Стефаново

14.01.2019 г. – н. ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1936 г.”

 1. 9.село Долни Раковец –  проведени сурвакарски игри на 01.01.2019 г.

 

 1. град Радомир

19.01.2019 г. /събота/ – Общински сурвакарски празник ”Сурва в Радомир” 2019

място: пл.”Свобода”  –  град Радомир

н. ч.: ………. – Откриване на изложба Традиционни ястия от Радомирско

н.ч.: ……… – “Сурва в Радомир” –  маскарадно шествие на сурвакарски  групи

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ДАТА:  13 януари  201г. /неделя/

               14 януари  2019 г. /понеделник/

 

 1. град Земен– Сурвакарска група при НЧ “Светлина- 1924 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 17:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада в града

н.ч.: 19:00 ч. – отпътуване и гостуване на групата от с. Светля

н. ч.: 20:00 ч. – обикаляне на къщите

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:00 ч. 12:00 ч. – посещение на къщите в града

12:00 ч. – сурвакарски игри на площада

организира: НЧ “Светлина – 1924 г.“ и кметство гр. Земен

 1. град Земен– Сурвакарска група от гр. Земен.

13.01.2019 г. –  н.ч. 17:00 ч. – запалване на ритуален огън на площада.

н.ч.: 18: 00 ч. – обиколка на къщите по града.

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:00 ч. – Обиколка на къщите за здраве.

н.ч.: 12:00 ч . – сурвакарски игри на площада.

 1. село Пещера –НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”

13.01.2019 г– н.ч.: 17:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

18:00 ч. – гостуват на село Лобош

14.01.2019 г– н.ч. 8:00 ч. – 12:00 ч. обхождане на къщите в село Пещера

организира: кметство и НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.” с. Пещера

 1. село Елов дол– НЧ “Светлина- 1929 г. ”

13.01.2019  г– н.ч.: 16:00 ч. – събиране на групата от двете махали

н.ч.: 18: 00 ч. – запалване на ритуален огън и игри.

място: на площада в с. Елов дол

н. ч.: 20:00 ч. – 22:00 ч. – отпътуване и гостуване на селата Сирищник, Беренде, Лобош,  Долна Секирна и Гигинци

14.01.2019 г. – обикаляне на къщите за здраве

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”

 1. село Габров дол– НЧ “Христо Ботев- 1928 г.”

13.01.2019  г. – н.ч.: 20:00 ч. – събиране на групата

21:00 ч. – посрещане на сур. група от село Чепино, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2019 г– н.ч.: 10:00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група 18:00 ч.- гостуване на сурвакарската  група в  село  Ноевци

организира: кметство и сурв. група при НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“

 1. село Дивля– НЧ “Надежда- 1898 г.”

13.01.2019 г.– н.ч.: 20:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурв. игри

място: на площада в селището

н.ч.: 20:30 ч. обхождане на къщите в селото от сурвакарската група

14.01.2019 г– н.ч.: 11:00 ч. – сурвакарски игри

организира: кметство и НЧ  “Надежда – 1898 г.“, с. Дивля

 

 

 1. 6. село Беренде-НЧ “Никола Вапцаров – 1945 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

в. ч.: 21:30 ч.-  гостуват на село Гигинци

н. ч.: 00:00 ч. –  посрещане на сурвакарската  група от с. Елов дол, празнична заря

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ „Никола Вапцаров – 1945 г.”

14.01.2019 г. – н. ч.: 09:00 – 14:00 ч. – обхождане на къщите в селото.

 1. село Мурено– НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”

14.01.2019 г. – не се разиграват сурвакарски  игри

 

 1. село Горна Врабча– “Христо Смирненски – 1946 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада пред читалището и обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.”

14.01.2019 г. – не се разиграват сурвакарски  игри

 1. град Земен НЧ „Светлина – 1924 г“ и община Земен

9 /16/ март 2019 г./събота/ – Общински сурв. празник, град Земен

н. ч.: 13:00 ч. – Официално откриване и дефилета на сур. групи от община Земен и гостуващи групи

място: пред читалището и младежкия дом

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ДАТА:  13 януари  2019 г. /неделя/

               14 януари  2019 г. /петък/

 

 1. село Ковачевци– НЧ “Георги Димитров – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:18:00 ч. – запалване на ритуален огън и обикаляне на  къщите за здраве и берекет, гостува сур. група от село Сирищник

14.01.2019 г. – н.ч: 09:30 ч. – посрещане на  сур. групи от с.

Сирищник, Светля и  Ракиловци, сур. игри и празнична програма

място: на площада пред читалището

организира: община  Ковачевци и НЧ “Георги Димитров – 1928 г.“, с. Ковачевци

 1. село Косача– НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур.игри

място: на площада пред читалището

14.01.2019 г. – н. ч.: 09:00 ч. – обхождане на селото

н.ч.: 12:00 ч. – отпътуване за село Ковачевци

организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.“, с. Косача

 1. село Сирищник– НЧ “Алеко Константинов -1899 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън, сур.  игри, обхождане на “Денева махала”.

н.ч.: 18:30 ч. – отпътуване и гостуване в село Ковачевци

н. ч.: 20:00 ч. – връщане и посрещане на сур. група от Елов дол

14.01.2019  г. – н.ч.: 08:00 ч. – 9:30 ч. – обхождане на къщите в селото

н. ч.: 09:30 ч. – гостуват на село Ковачевци

организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -1899 г.“ с. Сирищник

 1. село Светля– НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сур.игри

н. ч.: 19:00 ч. – гостува сур. група  при читалището от град Земен

н.ч.: 20:30 ч. – гостуват на сурвакарската група от село Лобош

н.ч.: 21: 00 ч. – посрещат сурвакарската  група от село Чепино

място: на площада пред читалището

14.01.2019 г. – н. ч.09:00 ч.: отпътуване и гостуване на село Ковачевци

н. ч.: 10:00 ч. – 12:30 ч.- обхождане на селото от сур. група

организира: кметство и НЧ ”Светлина – 1932 г.” с. Светля

 

 1. село Калище– НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.: 19:30 ч. – 00:00 ч. – запалване на огън и сур. игри

14.01.2019 г. – н.ч. 08:00 ч. – 10:00 ч. – обхождане на селото от сур. група

организира: кметство и НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”

 1. село Лобош– НЧ “Ведрина – 1928 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:18:30 ч.- запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 19.00 ч. – посрещат сурвакарската група от село Чепино

н. ч.: 20:00 ч. – посрещат сурвакарската група от село Елов дол

н. ч.: 20:30 ч. – посрещат сур. група от село Светля

място: на площада в селото

14.01.2019 г. – н.ч.: 09:30 ч.- 13:00 ч.- обиколка на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Ведрина – 1928 г.“

 1. село Ракиловци– НЧ “Селска пробуда – 1927 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:18:00 ч. – запалване на ритуален огън и обхождане

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Селска пробуда – 1927 г.“, с. Ракиловци

14.01.2019 г. – н.ч.9:00.ч.- отпътуване и гостуване на сурвакарската

група в село Ковачевци

8/. село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”

13.01.2019 г. – н.ч.:17:00 ч. –  запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 19:00 ч. – гостуване на сурвакарската група в село Лобош

н.ч.: 21:00 ч. – гостуване на сур. група  в селата Светля, Габров дол, Долна Секирна и Гигинци.

14.01.2019 г. – н.ч .09:00 ч. – обиколка  на селото за здраве и берекет.

организира: кметство и НЧ ”Гео Милев – 1936 г.” с. Чепино