Home Общество Ден на отворените врати на Центъра по проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Перник
Ден на отворените врати на Центъра по проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Перник

Ден на отворените врати на Центъра по проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Перник

0
0
Заместник-кметовете Севделина Ковачева и Йордан Павлов посетиха Деня на отворените врати на Центъра по проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Перник“, финансиран по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“.
Неговата цел е превенция на социалното включване чрез разработване и предлагане на комплекс от услуги в подкрепа на децата от 0 до 7 години и техните семейства за по-качествен живот.
Центърът предоставя помощ за развитие на социални умения, общуване, изготвяне на семеен бюджет, търсене на работа и родителски умения. Той разполага с оборудвани помещения за кинезитерапия, психомоторни дейности, логопедичен и психологичен кабинет, зала за игрови дейности и кабинет за здравни консултации.
Предлага се и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас на масовото училище.
„Идеята на проекта е да се намали броят на децата, които са в риск от социално изключване, да ограничи бедността сред тях и семействата им, да подкрепи развитието им, да повиши училищната им готовност и да подобри достъпа им до здравни грижи“, сподели ръководителят на проекта Александър Александров.