Home България Депутатите обсъждат регламентирането на жестомимичния език
Депутатите обсъждат регламентирането на жестомимичния език

Депутатите обсъждат регламентирането на жестомимичния език

0
0

В Народното събрание започна обсъждането на Законопроекта за жестомимичния превод, внесен от БСП.

В България живеят над 120 000 лица с различна степен на увреждане на слуха. По данни на Европейския съюз на глухите броят на ползващите българския жестомимичен език е 50 000.

За преобладаваща част от лицата с увреден слух, глухите и сляпо-глухите жестомимичният език е основно средство за комуникация и за пълноценно осъществяване на техните човешки и граждански права.

Липсата на държавна политика за признаване, регламентиране и развитие на българския жестомимичен език се явява пречка за интеграцията на хората с увреден слух в обществото и за достъпа им до качествено образование, публични услуги и заетост, пише в мотивите на проекта.

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания е ратифицирана от Европейския съюз на 23 декември 2010 г. На 10 февруари 2012 г. с обнародването на Закона за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в България окончателно се гарантира предимството на нормите на Конвенцията пред вътрешното законодателство, припомнят световните практики от Левицата.

Прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания като част от вътрешното право на страната ни изисква да се уреди законодателно използването на жестомимичния език.

Според вносителите със създаването на Закон за българския жестомимичен език Република България ще изпълни свои основни международноправни ангажименти, произтичащи от ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и ще се регулират обществени отношения, които до момента не са уредени пълноценно на законодателно ниво. Ще се регламентира ролята и мястото на преводачите от и на жестомимичен език.