Home Перник Детските градини ще работят въпреки обявената грипна ваканция
Детските градини ще работят въпреки обявената грипна ваканция

Детските градини ще работят въпреки обявената грипна ваканция

0
0
Всички детски градини в Община Перник ще работят въпреки обявената грипна ваканция в Пернишка област.
От днес Община Перник започва ежедневно преброяване на децата в детските ясли и детските градини. При поддаване на информация директорите или упълномощените от тях лица са длъжни да съобщят, колко от отсъстващите малчугани са болни или не посещават учебните заведения по семейни причини.
На 12 януари от общо 2846 деца отсъстват 795. За останалите 1025 родителите са взели превантивни мерки . Съгласно указанията на РЗИ в детските заведения ежедневно се осъществява дезинфекционен и противоепидемичен филтър .
От 15 до 17 януари със заповед на РЗИ – Перник е обявена грипна ваканция за училищата в Пернишка област.