Home Общество Ето пълният график на Сурва по селата!
Ето пълният график на Сурва по селата!

Ето пълният график на Сурва по селата!

0
0

“МАРШРУТИТЕ НА СУРВА”

ТРАДИЦИОННИ ЗИМНИ СУРВАКАРСКИ ИГРИ

ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИОН

ОБЩИНА  ПЕРНИК

ДАТА: 13 януари 2018 г. /събота /

14 януари 2018 г. /неделя /

 1. село Люлин – НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”

13.01.2018 г. – н. ч.: 17:00 ч. фолклорен концерт-оркестър./1-ва част. Изложба на стари снимки на групата от 60 г. на миналия век!

18,00 ч. –„Сурвакарска магия”-ритуално откриване на местната Сурва. Среща със сурвакарската група от с. Долна Секирна. Разиграване на ритуала „ Посрещане на сурвакари в дома“ , запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

н.ч.:19:00 ч. –фолклорен концерт /2-ра част/

място: на площада пред читалището

14.01.2018 г.- н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч. обхождане на къщите в селото.

 1. село Лесковец – НЧ “Солидарност -1930 г.”

13.01.2018г.–н.ч.:18,30ч.–събиране на групата и отпътуване за  среща със сурвакарската  група от с.Богданов дол на площада.

14.01.2018г.–н.ч.: 08:00 ч.-14:00ч.– обхождане на къщите в селото от сурвакарската група.

 1. село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”

13.01.2018г.–н.ч.:19:00ч.–събиране на групата и посрещане на  групата от с. Лесковец. Запалване на огън и сурвакарски игри.

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите от сурвакарската група.

4.град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”

13.01.2018 г.–н.ч.: 18:00 ч. – концерт на народен оркестър “Батановци”.

н.ч.:18:00 –събиране на групата и отпътуване за с. Копаница.

н.ч.: 20:30 ч.-запалване на ритуален огън и среща със сурвакарската  група от с. Черна гора.

място: на площада при гарата.

14.01.2018 г.-н.ч.: 08:00 ч.-16:00 ч. обхождане на къщите от сурвакарската група.                                  

 1. село Витановци, – НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 18:00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Среща с  гостуваща  група от с. Мещица.

място: пред читалището.

14.01.2018 г. – н.ч.: 08:00 ч. – 16:00 ч. – обхождане на къщите от сурвакарската група.

 1. село Черна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”

13.01.2018 г.–н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Отпътуване за среща със  сурвакарската  група на град  Батановци.

място: на площада в с.Черна гора.

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.–обхождане на къщите в селото.

 1. село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурвакарските групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две групи.

място: на площада пред читалището.

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:00 ч.–14:00 ч.–обхождане на къщите в селото.

н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото.

място: в двора на училището.

 1. село Зидарци – НЧ “Васил Левски – 1975 г.”

13.01.2018 г. –н.ч.: 19:00 ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.  

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:30 ч.–17:30 ч.–обхождане на къщите от сурвакарската група.

 1. село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 17:30-събиране на групата и  отпътуване за среща със сурвакарската група на с. Витановци.

място: пред читалището.

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:30 ч.–17:30 ч.–обхождане на къщите от сурвакарската група.

 1. село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

13.01.2018 г. – не се разиграват сурвакарски игри.

14.01.2018 г. – н.ч.: 08:00 ч. 16:30 ч. – обхождане на къщите в селото от сурвакарската група. Тръгват от махала “Бреста”.

н.ч.:13: 30ч.-площада пред “Ханчето”-  ритуала “Сурвакарска сватба”.

н.ч.: 15: 00 ч. – кулинарна изложба.

място: малък салон на НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”.

н.ч.: 16:00 ч.-18:00 ч. – фолклорен концерт.

място: на площада в селото.

н.ч.: 18:00 ч.-посрещане на групата,  ритуален огън, сурвакарски игри.

 1. кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”

13.01.2018 г.-н.ч.: 19:30 ч. –разиграване на ритуала “Сватба”, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

място: пред читалището.

14.01.2018 г.–н. ч.: 08:30ч. до 16:30 ч. обхождане на къщите в селото.

 1. село Драгичево – НЧ “Пробуда – 1922 г.”

13.01.2018 г. -н.ч.:  21:30 ч. – Закриване на местна “Сурва”, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Среща на  сурвакарските групи от селата  Долни Раковец, Прибой, с. Пещера и Национално движение „Хайдути“.

място: на площада пред читалището в селото.

14.01.2018 г.н.ч.: 09:00ч.- 15:00 ч.–обхождане на къщите  от сурвакарската група.

 1. село Голямо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 19:00 ч. -запалване на ритуален огън и сурвак. игри.

място: на площада в селото.

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:00 ч.–15:00 ч.-обхождане на къщите от сурвакарите.

 1. село Расник – НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”

13.01.2018 г.–н.ч.: 18: 00 ч.-18:30 ч –събиране на групата и  отпътуване за с. Сопица, среща на групите от с. Сопица, Расник и Велковци.

място: на  площада в Сопица.

14.01.2018г.–н.ч.:07: 30 ч.- 15:00 ч.- обхождане на къщите в селото от сурвакарската група.

14.01.2018 г.-12:00 ч. играят на площада.

 1. село Селищен дол

13.01.2018 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране на групата, запалване  на ритуален огън и сурвакарски игри. Отпътуване, гостуват на  групата в  село  Слаковци.

14.01.2018г.- н.ч.:09:00ч.–12:00 ч. – обхождане на къщите в селото от групата.

 1. село Вискяр – НЧ “Св.Св.Кирил и Методий – 1933 г.”

13.01.2018 г.–н.ч.: 18:00 ч. събиране на групата пред читалището. запалване на огън и сурвакарски игри и обхождане на къщите.

14.01.2018 г.-н.ч.- не се играе.

 1. село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”

13.01.2018 г. – не се разиграват сурвакарски игри.

14.01.2018г.–н.ч.:06:00ч.–16:30ч.-обхождане на къщите от мечкарската група

н.ч.:17:00 ч. – запалване на ритуален огън и мечкарско хоро.

Закриване на местните зимни сурвакарски игри.

място: площада пред читалището

 1. кв. “Църква”, Перник- НЧ “Просвета-1909 г”.

13.01.2018 г.- н. ч.: 17:30. Събиране на групата на Кралевски път и дефиле по централната улица до площада пред читалището.

19:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Фолклорна програма.

14.01.2018 г.–н. ч.: 11:00 ч.- 15:00 ч.-обхождане на къщите в  квартала.

19.VI-то СУ «Св. Св. Кирил и Методий» град Перник

13.01.2018 г.- н.ч.: 17:00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри в двора на училището.

13.01. 2018 г.-18:00 ч.-Обхождане на къщите в квартала от сурв. група.

14.01.2018 г. –не излизат.

ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА:  13 януари  2018 г. /събота /

              14 януари  2018 г. /неделя /

 1. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.

13.01.2018 г.–н.ч.: 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

място: на площада пред читалището.

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:30 ч.–13:00 ч.– обхождане на къщите  от сурвакарите.

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1922 г.” с. Бегуновци

 1. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.”

13.01.2018 г.н.ч.: 19:00 ч.- събиране и отпътуване на сурвакарската група за среща със сур. групи от с. Сопица и с. Расник в село Сопица.

място: на площада в селото

14.01.2018 г.-н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото.                                                                                                                       Организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с. Велковци

 1. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 19:30 ч.– запалване на ритуален огън и среща на сурв. групи от с. Сопица, с. Велковци и с. Расник

място: на площада в селото.

14.01.2018 г. – н.ч.: 08:30 ч. до 13:00 ч. – обхождане на къщите в селото.

организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.“

 1. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”

13.01.2018 г. н.ч.: 18:00 ч. –запалване на огън, посрещане на групата от Селищен дол, сурвакарски игри.

място: на площада в селото.

14.01.2018 г. – н.ч.: 09:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци

 1. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”

13.01.2018 г. – н. ч.: 21:00 ч. –  сур. група гостува на Габров дол

14.01.2018 г. – н.ч. 8:00 до 17:00 ч. обхождане на къщите в селото

18: 00 ч. –запалване на ритуален огън, факелно шествие, заря и закриване на празника.

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Пробуда-1931 г.“, с. Ноевци

 1. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и посрещане на сурвакарската група от с. Ребро.

място: на площада в селото.

14.01.2018 г. – н.ч.: 09:00 ч.  – обхождане на къщите в селото.

организира: кметство и НЧ “Дебелец – 1932 г.“, с. Садовик.

 

 1. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.

13.01.2018 г.- н.ч.: 20:00 ч. – запалване на ритуален огън.

21:00 ч. – отпътуване на сурвакарската  група за селата Беренде, Чепино и Елов дол.

място: на площада в селото

14.01.2018 г.–н.ч.: 08:00 ч.– обхождане на къщите в селото.

организира: кметство с. Гигинци  и НЧ “Искра – 1952 г.”

 

 1. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.

13.01.2018 г. – н.ч.: 21:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски

игри. Гостува сурвакарската  група от село Банище.

място: на площада в селото

14.01.2018 г.– н.ч.: 08:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево

 

 1. село Долна Секирна – НЧ “Иво Войвода – 1928 г.”

13.01.2018 г. -н.ч.: 16:30 ч. – събиране на сур. група и отпътуване за село Люлин.

20:00 ч. – връщане, запалване на ритуален огън и отпътуване за среща със сурвакарските  групи от Елов дол и Чепино./гостуват им Национално движение „Хан Кубрат“ с народната певица Поли Паскова. Ще съпровождат групата по време на гостуването им в с. Люлин, Чепино, Елов дол.

място: на площада в селото

14.01.2018 г.-н.ч.: 10:00 ч. –обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Иво Войвода – 1928 г.“ с. Долна Секирна

 

 1. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2018 г.– н.ч.: 20:00 ч. – събиране на групата и отпътуване  за село Кошарево.

14.01.2018 г. – н.ч.: 08:00 ч. – гостуване и обхождане на къщите в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщите от с. Банище

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”

 

 

 1. село Ребро

13.01.2018 г. – н.ч.: 18:30 ч. . –  събиране и отпътуване на сур. група за среща със сур. група от  с. Садовик.

14.01.2018 г. н.ч.: 09:00 ч. –14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

място: на площада в селото, организира  кметството на с. Ребро

 

 1. град Брезник – НЧ “Просвещение – 1870”

20.01.2018 г./събота/ –  ХV Маскараден фестивал “СУРОВА БРЕЗНИК’ 2018

място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред читалището/

н.ч.: 14:00 ч.-Официално откриване

14:15 ч. – дефиле на на групи от Брезнишко, региона и гостуващи групи

18:00 ч. – запалване на кладата и ритуален танц на сурвакарите

18:15 ч. – празнична заря и закриване

18:30 ч. –Закриване на ХV  маскараден фестивал

 

ОБЩИНА РАДОМИР

ДАТА:  13 януари  2018 г. /събота/

              14 януари  2018 г. /неделя/

 

 1. кв.”Върба”, град Радомир – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 17:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч.: 19:00 ч. обхождане на квартала

място: на площада пред читалището в квартала

14.01.2018 г. – н. ч.: 6:30 ч. – 12:00 ч. – обхождане на къщите от сур.

организира: НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ кв.”Върба”, гр. Радомир

 

 1. село Друган – НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.:17:00 ч. – фолклорни концерти на танцов състав „Разметаница“ от град Бобов дол, танцова формация „Фолклорна палитра“  от град София.

н.ч.:17:30- 17: 50 ч.- Запалване на ритуален огън от групата на с.  Друган и с.  Джерман и сурвакарски игри.

място: на площада пред читалището в село Друган

н.ч.: 18.00 -18:20 ч.- Концерт на Георги Гьолски. Народно веселие.

14.01.2018 г. – н. ч.: 06:00 ч. – 14:00 ч. – обхождане на къщите от сур.

организира: кметство и НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”  в село Друган

 1. село Стефаново – НЧ “Напредък-1915 г. ”

13.01.2018 г. – н.ч.: 17:30 ч. посрещане на сурвак на  с. Копаница

място: на площада пред НЧ ”Напредък – 1915 г.”, с. Стефаново

н.ч.: 18:00 ч. –запалване на сурв. огън и сурвакарски игри.

14.01.2018 г. – н.ч.: 07:30 ч.–14:30 ч.-обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ ”Напредък – 1915 г.”, с. Стефаново

 

 1. село Копаница – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2018 г.- н. ч.:18:00 ч.- гостуват на сурвакарската  група от село Стефаново.

19:30 ч. –посрещат сурвакарската група на град Батановци.

място: на площада пред НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

14.01.2018 г.–н.ч.: 07: 30 ч.–14:00 ч. обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“ село Копаница

 

 

 1. село Кондофрей – НЧ “Просвета – 1928 г.”

13.01.2018 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2018 г. – н. ч.: 08:00 ч.–15:00 ч. – обхождане на къщите в село Кондофрей и Чуковец

организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”, с. Кондофрей

 

 1. Ромска сурвакарска група, кв.”Бащевица” – град Радомир

13.01.2018 г.– н.ч.:17:00 ч.- отпътуване за среща със сурвак. група с. Друган.

14.01.2018 г. – н.ч.: 07:00 – 16:00 ч. – обхождане на гр.Радомир

организира: ромска сурвакарска група

 

 1. село Извор – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”

13.01.2018 г.  – н.ч.: 18:00 ч. сурвакарски игри и запалване на огън.

14.01.2018 г. – 10:00 ч. –14:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и сдружение „Сурвакарско група” село Извор

 

 1. 8. село Долни Раковец – проведени сурвакарски игри на 01.01.2017 г.

13.01.2018 г.  –20:00 ч. Събиране на групата и отпътуване за с. Драгичево, 21:30 ч. – среща със сурвакарските  групи от Прибой, Пещера   и Драгичево, запалване на сурвакарски огън и  игри. Ще участват в закриване на местна сурва.

 

 

 

 1. град Радомир

20.01.2018 г. /събота/–Общински сурвакарски празник  ”Сурва в Радомир” 2018

място: – пл.”Свобода” – град Радомир

н. ч.: 17:30 ч. – Откриване.

н.ч.: -17:40 ч. – “Сурва в Радомир”- маскарадно шествие на сурв. групи

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ДАТА:  13 януари  2018 г. /събота/

              14 януари  2018 г. /неделя/

 

 

 1. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров – 1928 г.”

13.01.2018 г.-н.ч.:18:00 ч. – запалване на ритуален огън и обикаляне на  къщите за здраве и берекет.

14.01.2018 г.–н.ч: -10:00 ч.- посрещане на  сурвакарските  групи от с.

Сирищник, Светля  и  Ракиловци, сурвакарски  игри и празнична програма

място: на площада пред читалището

организира: община Ковачевци и НЧ “Георги Димитров – 1928 г.“, с. Ковачевци

 

 1. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 18:00 ч. – запалване на ритуален огън и сурв.игри

място: на площада пред читалището

14.01.2018 г.–н.ч.-обход на селото за здраве.

организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-1927 г.“, с. Косача

 

 1. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов -1899 г.”

13.01.2018 г.–н.ч.: 19:00 ч.– запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

14.01.2018 г.- н.ч.: 08:00 ч. – отпътуване на сурвакарската група за Елов дол

н. ч. 10:00 ч. – гостуват на село Ковачевци

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -1899 г.“ с. Сирищник

 

 1. село Светля – НЧ “Светлина – 1932 г.”

13.01.2018 г.– н.ч.:18:30 ч.- запалване на ритуален огън и сур.игри

н.ч.: 19: 00 ч. – посрещат сурвакарската  група от село Пещера

н.ч.: 19: 30 ч. – посрещат сурвакарската група от село Лобош

н.ч.: 21:30ч. – гостуват на сурвакарската група от село Чепино

място: на площада пред читалището

14.01.2018 г.– н. ч.10:00 ч.- гостуват на сурвакарската група в село Ковачевци

н.ч.: 12:00 ч. – обхождане на къщите в селото

организира: кметство и НЧ ”Светлина-1932 г.” с.Светля

 

 1. село Калище – НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”

13.01.2018 г.– н.ч.: 19:30 ч.-запалване на ритуален огън и сур. Игри и започват обход по селото.

14.01.2018 г. – н.ч. 10:00 ч. – обхождане за здраве от сурвакарската  група и завършване при гарата на селото.

организира: кметство и НЧ “Методи Андонов – 1927 г.”

 

 1. село Лобош – НЧ “Ведрина – 1928 г.”

13.01.2018 г.-н.ч.:18:00 ч.- запалване на ритуален огън и сур. игри

н.ч. 19,30 ч. – отпътуват за  село Светля  и Чепино,   по-късно гостуват

21:00ч. – на  сурвакарската група от село Елов дол.

място: на площада в селото

14.01.2018 г. – н.ч.:08:30 ч.- 12:00 ч.- обиколка на къщите в селото

организира: кметство и НЧ “Ведрина – 1928 г.“

 

 

 1. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда – 1927 г.”

13.01.2018 г.-н.ч.:18:00 ч.– запалване на ритуален огън и обхождане на къщите

място: на площада в селото

организира: кметство и НЧ “Селска пробуда – 1927 г.“, с. Ракиловци

14.01.2018 г. – н.ч.9:00ч.- отпътуване и гостуване на сурвакарската

група в село Ковачевци

 

 

 1. село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”

13.01.2018 г.-н.ч.:18:30 ч.-19,00 ч. запалване на ритуален огън и сур. игри

Посрещат сурвакарските групи от село Беренде, Гигинци, Лобош

с.Габров дол, Долна Секирна и Светля.

14.01.2018 г. – н.ч .09:30 ч. обиколка  на селото за здраве и берекет.

организира: кметство и НЧ ”Гео Милев – 1936 г.” с.Чепино

 

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ДАТА:  13 януари  2018 г. /събота/

              14 януари  2018 г. /неделя/

 

 1. град Земен – Сурвакарска група при НЧ “Светлина – 1924 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 17:00 ч.- запалване на ритуален огън, сур. игри,

място: на площада в града

19.00 ч.-24.00 ч. посещение на къщите в града

14.01.2018г. – н.ч.: 07:00 ч. – посещение на къщите в града

12:00ч. – сурвакарски игри на площада

организира: НЧ “Светлина – 1924 г.“ и кметство гр. Земен

 

 1. 2. град Земен – Сурвакарска група от град Земен.

13.01.2018 г.-н.ч. 17:00 ч. -запалване на ритуален огън на площада.

н.ч.: 18: 00 ч.- Обиколка на къщите по града.

14.01.2018 г. – н.ч.: 09:00 ч. – Обиколка на къщите за здраве.

н.ч.: 12:00 ч .- сурвакарски игри на площада.

 

 1. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”

13.01.2018 г. н.ч. 18:00 ч. -запалване на ритуален огън пред читалището.

н.ч. 18:30 ч. –   – отпътува и гостуване на сур. група в  с. Светля и с. Драгичево, Община Перник

14.01.2018 г. – н.ч. 08:00 ч.- 12:00 ч. обхождане на къщите в село Пещера

организира: кметство и НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.” с. Пещера

 

 

 1. село Елов дол – НЧ “Светлина – 1929 г. ”

13.01.2018 г. н.ч.: 16:00 ч. – събиране на групата от всички махали пред черквата.

16:30 ч.- среща  на площада

19:00 ч. – запалване на ритуален огън и игри

място: на площада в с. Елов дол

20:30ч.-22:30ч.  – срещи със сурвакарските групи от с.Лобош, с.Беренде , Гигинци и Долна Секирна

От 23:00 ч. обиколка на къщите в селото до 12:00 ч. и продължават  на 14.01.2018 г.

14.01.2018 г.-10:00ч. – 12:00ч. – срещи със сурвакарските групи от с. Горна Врабча и с. Сиришник и сурвакарски игри

място: на площада в с. Елов дол

организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”

 

 

 1. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”

13.01.2018г. – н.ч.: 20:30 ч.-събиране на групата

21:00 ч. – Среща с детска сурвакарска група и предаване на традицията

21:30 ч. – посрещане на сур. група от село Ноевци, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

14.01.2018 г. – н.ч.: 10:00 ч. –обхождане на къщите в селото от сур.група

организира: кметство и сур. група при НЧ “Христо Ботев – 1928 г.“ с. Габров дол

 

 1. село Дивля – НЧ “Надежда – 1898 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 20:00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото

21:00 ч. обхождане на къщите в селото от сурвакарската група

14.01.2018 г. – 11:00 ч.- 12:00ч. – сурвакарски игри

организира: кметство и НЧ “Надежда-1898 г.“, с. Дивля

 

 1. 7. село Беренде – НЧ “Никола Вапцаров – 1945 г.”

13.01.2018 г. – 19:00 ч. – събиране на групата

19:30ч. –  отпътуване за среща със сурвакарската група на  с. Елов дол

20:30 ч. – отпътуване за среща в с. Чепино

23:00 ч. – посрещане на сурвакарската група от с. Гигинци , запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селищата

14.01.2018 г. Обхождане на селото.

организира: НЧ „Никола Вапцаров – 1945 г.”

 

 1. село Мурено – НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

20:00ч. – обхождане на къщите в селото

място: на площада пред читалището

организира: кметство и НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.”

14.01.2018г. – не се разиграват сурвакарски  игри

 

 1. село Горна Врабча – “Христо Смирненски – 1946 г.”

13.01.2018 г. – н.ч.: 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

място: на площада пред читалището и обхождане на къщите в селото от сурвакарската група

14.01.2018 г. – 10:00 ч.- гостуване на сурвакарската група в с.Елов дол

организира: кметство и НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.”