Home Перник Заместник – министри на заседанието на Областния съвет за развитие на област Перник
Заместник – министри на заседанието на Областния съвет за развитие на област Перник

Заместник – министри на заседанието на Областния съвет за развитие на област Перник

0
0

Проведеният днес Областен съвет за развитие постави във фокус важни за област Перник теми:
Развитието на туризма в област Перник; 
Междинната оценка на Областната стратегия за развитие и Приоритети на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС.
По покана на областния управител Ирена Соколова, в заседанието взеха участие заместник-министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Моника Панайотова, представители на Министерството на туризма и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
„Наш ангажимент е да обсъдим политиките, които касаят област Перник и нейното развитие, като цяло, както и на всяка община поотделно. Затова в днения ред на днешното заседание сме заложили теми, които очертават състоянието и напредъка на областта спрямо картата на България. Така ще можем да обсъдим и предприемем действия за развитието на нашата област. За мен е изключителна привилегия да можем да обсъдим и ангажиментите на страната ни по време на председателството на Съвета на ЕС, лично с заместник-министъра на ресорното министерство”, откри заседанието Ирена Соколова.
Заместник-министър Панайотова представите детайлно пред членовете и гостите на съвета, приоритетите, целите и очакванията за предстоящото, през първото шестмесечие на 2018 година, Българско председателство на Съвета на ЕС. Тя презентира същността и основните функции на ротационното председателство и предизвикателствата, и възможностите пред Европа и света, като обяви отварената наскоро нова програма на ЕС, по която общините могат да кандидатстват директно в Брюксел. Програмата е с бюджет от 118 милиона евро, нарича се „WiFi for you“ и е за осигуряване на интернет достъп в съответната община. 
Следващата интересна тема с важна роля за област Перник – „Публични регистри на Министерство на туризма – цели, съдържание, начин на ползване”,  бе представена от Лиляна Арсова – Главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ в Министерство на туризма.
Тя апелира към кметовете на общини да използват пълноценно възможностите на историческия, културния, кулинарния и фестивалния туризъм. Кметовете могат да подават информация в Министерството на туризма за важни места, които ще бъдат промотирани като туристическа дестинация.
Редовното заседание на съвета завърши с приемането на  Междинната оценка на Областна стратегия  за развитие на област Перник, която акцентира върху промени в икономико-социалния профил на областта и нуждата от промяна на заложените преди 4 години приоритети за развитие и програс на шестте общини.