Home Перник Книга на почетните граждани на Перник предвижда нова наредба
Книга на почетните граждани на Перник предвижда нова наредба

Книга на почетните граждани на Перник предвижда нова наредба

0
0
Общинският съвет прие нова наредба за символите, знаците, отличията и наградите на Перник. Тя е първа по рода си в новата история на града ни и ще бъде записана под номер 5.
Наредбата предвижда мемориална стена на почетните граждани. На нея ще бъдат представени носителите на престижното звание с имената и фотографиите им.
Освен мемориална стена ще има и Почетна книга на почетните граждани.
Причината, която налагаше приемането й, е наличие на Статут за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Перник“ .Целите, които си поставя наредбата, са регламентиране на най-значимите събития, отразяващи местните традиции и специфика – празникът на Перник-Деня на града и Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ , както и организацията и провеждането на други представителни чествания, празници и фестивали в Общината.
Проектът на Наредба №5 е изготвен от 5-членна временна комисия с председател Румяна Гьорева и секретар Иван Лозанов съгласно решение на ОбС от 30 май 2017 г.
Символите на Перник са знаме, герб, химн и девиз. За знамето и герба има отделни глави, в които двата символа са подробно описани, но химнът и девизът липсват в новата наредба. Те ще трябва да бъдат създадени.
До момента 53 заслужили личности са удостоени с титлата. Правилата за номинациите и утвърждаването на носителите на титлата „Почетен гражданин“ се запазват същите, както и досега.
До момента с титлата „Почетен гражданин на Перник“ са удостоени 53 видни личности, но самият знак не беше уреден документално. Но с новата наредба се решава този проблем. В нея се посочва, че ОбС може и да отнема почетната титла, ако удостоеният е осъден за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, ако уронва доброто име на града и държавата със свои действия, обръщения или послания или ако писмено е заявил, че повече не желае отличието.
Носителите на знака „Почетен гражданин на Перник“ могат да участват в заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас, както и да бъдат включвани в представителни делегации в страната и чужбина.