Home Перник Министерски съвет отпусна средства на Перник за укрепителни дейности в кв. „Рудничар“
Министерски съвет отпусна средства на Перник за укрепителни дейности в кв. „Рудничар“

Министерски съвет отпусна средства на Перник за укрепителни дейности в кв. „Рудничар“

0
0

На вчерашното си заседание Министерският съвет прие Постановление за одобрение на допълнителни разходи по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. С постановлението е одобрена и сумата за укрепване на засегнатия от незаконен въгледобив, квартал Рудничар.
Това стана възможно след поетия ангажимент от заместник-министрите на енергетиката Красимир Първанов и икономиката – Любомир Борисов, по време на работната им среща при областният управител Ирена Соколова. Като членове на Междуведомствената комисия за възстановяване и посмомагане, заедно със секретаря й Людмил Върбанов, те внесоха предложение за целевото финансиране.
По бюджета на Община Перник се осигуряват общо 443 843 лв., от които 256 488 лв. – за изпълнение на проект за техническа ликвидация и преодоляване на последиците от старата и нова минна дейност за застрашените обекти на територията на кв. „Рудничар”, гр. Перник. Останалата сума в размер 187 355 лв. е за пострадали от земетресението през май 2012 г. домакинства, по отменени от административния съд решения на комисията за предоставяне или отказ на възстановителна помощ.