Home Образование и наука Министерство на образованието предлага учителите свободно да планират работата си в клас
Министерство на образованието предлага учителите свободно да планират работата си в клас

Министерство на образованието предлага учителите свободно да планират работата си в клас

0
0

Простветното министерство предлага промяна в наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, с която се дава повече самостоятелност на учителите при методическото планиране и преподаването според възможностите на учениците в класа.

Това е целта на предвиденото отпадане на формалната структура на годишното тематично разпределение. Отпадат и изискванията за заверката му при преструктуриране, се казва в съобщение на МОН.

На учителя се дава свободата да адаптира своята работа към темповете във всеки конкретен клас, за да постигне очакваните резултати. Това са мотивите за предложената промяна. Проектът е изготвен в резултат на срещи с колективите на различни видове училища и след дискусии с регионалните управления на образованието за отпадане на административната тежест.