Home Култура и изкуство Млади художници от НБУ откриват изложба в галерия „Кракра“
Млади художници от НБУ откриват изложба в галерия „Кракра“

Млади художници от НБУ откриват изложба в галерия „Кракра“

0
0

Събитието представя част от последните живописни и скулптурни произведения на едни от най-изявените кадри на Нов български университет в областта на изящните изкуства. Диана Тодорова и д-р Румен Кожухаров са млади художници завършили с отличие Нов български университет в департамент „Изящни изкуства“ и департамент „Дизайн“. Представят първата си съвместна изява от името на Нов български университет и департамент „Изящни изкуства“ в гр. Перник, художествена галерия „Кракра“. Изложбата ще покаже разнообразието от умения и интереси на двамата автори в изобразителното изкуство. Двамата следват заедно през годините при едни от най-видните родни творци, като почетен професор Николай Майсторов, проф. д-р Борис Сергинов, проф. д-р Олег Гочев, доц. Валентин Савчев, доц. Румен Лаптев, доц. Банко Банков и д.р. Галерията се намира на централно място в града и е сред най-посещаваните културни обекти за гр. Перник. Съвместната изложба ще спомогне за популяризирането на обучението по изобразително изкуство в Нов български университет и за културния обмен между различните институции.

Представените творби са малка, но важна част от творчеството на Диана Тодорова и д-р Румен Кожухаров. Изложбата е част от кандидат-студентската кампания на департамент „Изящни изкуства“ в Нов български университет.

Изложбата ще бъде открита от доц. Валентин Савчев, ръководител на деп. „Изящни изкуства“ в 18:30 ч. на 11.04.2019 г.

Диана Тодорова завършва Средно специално художествено училище за приложни изкуства „Св. Лука“ през 2008 г., завършва бакалавърска програма „Пластични изкуства“ с модул „Живопис и стенопис“ и специализация „Интериорен и пространствен дизайн“ през 2014 г. Следва и се дипломира в магистърска програма „Живопис“ в Нов български университет през 2018 г. Участва в над 20 общи и 4 самостоятелни изложби. Редовно посещава часовете, взима активно участие в поставените задачи и се включва в различни пленери и допълнителни практики свързани със специалността, във и извън Нов български университет.

Румен Кожухаров завършва ЧПСОУ „Свети Наум“ през 2007 г. През 2012 г. завършва две паралелни бакалавърски програми в Нов български университет, съответно „Дизайн и архитектура“ с модул „Интериорен и пространствен дизайн“ в департамент „Дизайн“, и „Пластични изкуства“ с модул „Живопис и стенопис“ в департамент „Изящни изкуства“. Следва и защитава 2 магистърски степени в Нов български университет 2014 г. – „Пространствен дизайн“ в департамент „Дизайн“ и „Живопис“ в департамент „Изящни изкуства“. През 2015 защитава магистърска степен в Национална художествена академия катедра „Стенопис“ към Факултет за изящни изкуства, в класа на проф. д-р Олег Гочев.

Д-р Румен Кожухаров успешно защитава докторска дисертация през 2018 г. с тема „Изобразителното изкуство и предметно-материалната среда“ с научен ръководител доц. Михаил Чомаков. Участва в над 40 общи и 7 самостоятелни изложби. Участва активно във всички важни събития свързани с изобразителното изкуство в цялата страна. Понастоящем е хоноруван преподавател в Нов български университет.

Двамата имат множество награди и номинации от различни престижни конкурси.