Home Перник Мнозинството в Общинския съвет отказа да разсрочи кредит, теглен от предишното ръководство
Мнозинството в Общинския съвет отказа да разсрочи кредит, теглен от предишното ръководство

Мнозинството в Общинския съвет отказа да разсрочи кредит, теглен от предишното ръководство

0
0

Мнозинството в Общинския съвет отказа да разгледа докладна записка от кмета за разсрочване на кредит от 4 200 000 лв., теглен от Вяра Церовска и непогасяван до момента.

Чрез това действие, Община Перник е поставена в ситуация да връща и лихви по този кредит.

БСП предложи тази точка в дневния ред, но другите съветници я отхвърлиха.

Очаквайте подробности!