Home Култура и изкуство Недвижимото ни културно наследство се руши
Недвижимото ни културно наследство се руши

Недвижимото ни културно наследство се руши

0
0

Поддръжката на обектите на архитектурно наследство в градска среда, извършвана от Министерство на културата и Националният институт за недвижимо културно наследство е неефективна.

Три години – 2015-2018 г. не е имало мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство. Изключението правят само няколко обекта с категория „световно значение“ – старинен град Несебър, Ивановски скални църкви, Мадарски конник, Рилски манастир.

Това е основният извод от извършения от Сметната палата одит на изпълнението „Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда“ за периода 01 януари 2015 г. до 30 юни 2018 г.

От Сметната палата са започнали инспекцията след серия медийни публикации за лишаването на българските градове от огромна част от тяхното ценно архитектурно наследство.

По материали от www.news.bg

Снимка: www.pernik.bg