Home Анализи и коментари Независимост???
Независимост???

Независимост???

0
0

Публикуваме коментар на проф. Николай Палашев, ръководител на катедра „Комуникации и сигурност“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Коментарът на проф. Палашев отразява днешната българска действителност.

Днес празнуваме Деня на независимостта… Но, какво е независимостта на една държава? Това е състоянието, при което е гарантирано благосъстоянието, сигурността и перспективата пред хората, граждани на съответната държава… Днес, българската независимост се състои в следното:
1. Образованието е зависимо от наложения западен модел, при който усвояването на знания е маргинализирано до степен на полуграмотност. А получаването на диплома е формален акт, който не е атестат за качество на мислене и способности.
2. Културата е зависима от парите на стоящите зад неолибералния политически модел и всяко излизане от контекста на мултикултурализма се обявява за израз на фашизъм, нацизъм, национализъм. В резултат, културното състояние на нацията е под знака на подменени ценности и нулева степен на духовност.
3. Националната икономика и бизнес са зависими от благоволението на световния банков капитал и стоят под диктата на транснационалните компании. В резултат, инициативните, можещите и знаещите са поставени в състояние на летаргия, водеща до такава степен на ниско качество на живот, че преобладаващият стремеж е този за физическото оцеляване.
4. Сигурността е под знака на чужди интереси. В резултат, нито личната сигурност, нито националната са на равнище, което да възпроизвеждат мотивация за градивност. Напротив, държавата е принудена да обявява за врагове тези, от които има нужда като партньори.

И накрая, честит празник, ама май няма какво да празнуваме…

Източник: Фейсбук