Home Перник Незаконният добив на подземни богатства ще се инкриминира
Незаконният добив на подземни богатства ще се инкриминира

Незаконният добив на подземни богатства ще се инкриминира

0
0

Незаконният добив на подземни богатства да се инкриминира – тава предложение за промяна в Наказателния кодекс одобри Министерският съвет на днешното си заседание. Предстои текстовете да бъдат внесени за разглеждане и гласуване в Народното събрание.
Днес областният управител на Перник Ирена Соколова и министърът на енергетиката Теменужка Петкова проведоха работна среща, на която обсъдиха ключовото значение на решението на МС за разрешаване проблемите на жителите на град Перник.
Проблемът на най-засегнатата от въгледобива община, датира от над 10 години и до този момент не беше решен.
Превърнала се в мисия за Ирена Соколова, темата инкриминиране на незаконния въгледобив и предотвратяване на престъпните посегателства, при които умират хора и страдат всички граждани беше водеща при инициираните срещи от нея, както в предишния й мандат като областен управител, като народен представител и сега отново като областен управител. Тя проведе множество срещи с министрите и заместник-министрите на енергетиката, икономиката и правосъдието, вътрешните работи, земеделието, на които представи множеството подавани сигнали от граждани за незаконен добив и пропадане на терени.
При последната дискусия с министерствата, Областна администрация Перник съвместно с община Перник изискаха средства от Междуведомствената комисия за запълване на изкопите от минните изработки в миналото. Соколова е получила уверението на заместник-министрите на всички министерства, че ще подкрепят отпускането на сумата необходима за укрепване на терена под пропадащите къщи в квартал Рудничар.
Проектът за изменение на Наказателния кодекс се допълва с текст, според който добивът на подземни богатства без концесия или когато концесията е спряна, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба от 1000 до 20 000 лева. На същото наказание подлежи и лице, което транспортира, съхранява, преработва или продава незаконно добити подземни богатства. Така не само копачите, а и шофьорите и продавачите, които се занимават с незаконни въглища отиват в затвора.
Затвор от една до осем години и глоба от 5 000 до 15 000 лева са предвидени при повторно нарушение и когато деянието е извършено от предварително уговорена група, в съучастие със служител от администрацията, в защитена територия или защитена зона, чрез използване на документ с невярно съдържание и други.
Размерът на предвиденото наказание се увеличава допълнително и в следните случаи – когато деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на организирана престъпна група, когато деянието е опасен рецидив, когато предметът на престъплението е в особено големи размери или случаят е особено тежък. Тогава наказанието може да стигне до 15 години лишаване от свобода и 500 хил. лева глоба.