Home Перник Областна администрация Перник става „зелена администрация“
Областна администрация Перник става „зелена администрация“

Областна администрация Перник става „зелена администрация“

0
0

Областният управител Ирена Соколова инициира сключването на договор с фирма изпълнител, която да извършва дейности свързани с разделното събиране на отпадъци от Областна администрация Перник.

Фирмата ще събира, извозва и конфиденциално ще унищожава ненужни за администрацията документи.

„Това е национална политика на българската държава и е в съответствие с поетите към Европейския съюз ангажименти в областта на околната среда. Идеята е и в синхрон с намерението на правителството  да ограничи обема на документооборота на хартия и да стимулира системата за електронен обмен на документи. Преработването на отпадъчна хартия трябва да се популяризира сред институциите и да се превърне в практика за държавните администрации”, заяви Соколова.

Губернаторът вече е установил практика, ограничаваща ползването на хартия в организацията на работата в администрацията. Голяма част от  документооборота е дигитализиран и се предлага набор от електронни услуги. За удобство на гражданите Областна администрация Перник ще бъде зона предоставяща безплатен WiFi интернет. По този начин желаещите административно обслужване могат подадат заявлението си на място, но чрез портала за електронни административни услуги, избягвайки хартиените копия на необходимите документи.

От месец ноември по силата на подписания договор между ОА Перник и „Унитрейд-БГ” ООД ще бъдат осигурени два контейнера, които служителите ще използват за изхвърляне само на хартиени отпадъци.

Въвеждането на системата за разделно събиране ще допринесе за провокация на желанието във всеки да бъде съпричастен към борбата със замърсяването на планетата, изчерпването на ресурсите и климатичните промени.

Статистиско проучване показва, че хартията е над 70 % от общото количество на изхвърляните офис консумативи в България. Всеки служител използва средно по 20 000 листа или 100 кг. хартия годишно. Ако 10 от тях използват за 12 месеца рециклирана хартия, ще спасят от отсичане 13 дървета. Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия, а 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.