Home Перник Област Перник ще председателства следващите заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион
Област Перник ще председателства следващите заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

Област Перник ще председателства следващите заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион

0
0

Областният управител Ирена Соколова участва в двудневно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Тя е придружена от главния секретар на Областна администрация Перник Цветана Пиралкова.

Пред членовете на съвета Соколова представи подробна информация за целите и очакваните резултати от проекта по програмата за Трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

„Общата ни цел с община Цъpвeни Kpъcт е балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между държавите ни.Чрез изграждането на двaта нoви тypиcтичecĸи oбeĸтa, които щe бъдaт peaлизиpaни в paмĸитe нa пpoeĸта ще

оползотворим нематериалното ни наследство, за да развием туризма в двете общини”, каза областният управител.

По друга точка от дневния се представи анализ на актуалното състояние и въздействието от използването на различните видове финансови инструменти за секторната политика „Туризъм” на територията на югозападния район. Докладвани бяха и междинните оценки от изпълнението на Регионалните планове за развитие 2014-2020г.

Членовете на съвета обсъдиха и задълженията на областните управители и кметовете за прилагането на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и въвеждането на комплексно административно обслужване. Тема на заседанието е и актуализицията на представителите на Регионалния съвет в Комитетите за наблюдение на Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020г.

Заседанието е последното председателствано от Софийска област. През следващите шест месеца негов председател ще бъде област Перник.