Home Перник Обработване на терени против вредители
Обработване на терени против вредители

Обработване на терени против вредители

0
0

През изминалата седмица на територията на община Перник общинското търговско дружество „Дезинфекция“ ЕООД извърши обработка против ларви на комари. Бяха обработени терени по поречието на река Струма и нейното корито, централния градски парк, Парка на предизвикателствата, площи в кварталите „Тева“, „Калкас“, „Църква“, „Мошино“, „Рудничар“ с обща квадратура над 97 дка. Същата обработка предстои да бъде направена в района на централния гробищен парк и в кв. Изток с приблизителна квадратура 150 дка.