Home Перник Обсъждат бюджета на Перник за 2018 г.
Обсъждат бюджета на Перник за 2018 г.

Обсъждат бюджета на Перник за 2018 г.

0
0

На основание чл.84 от Закона за публичните финанси, както и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перник, кметът кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Перник НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2018 г. на Община Перник.

Материалите по бюджета са публикувани на интернет сайта на Община Перник.