Home Перник Община Ковачевци осъди Община Перник
Община Ковачевци осъди Община Перник

Община Ковачевци осъди Община Перник

0
0

Най-малката община в област Перник се изправи в съда срещу Община Перник и спечели делото.

Кметът на Община Ковачевци Васил Станимиров  осъди  Община Перник  заради отказан  достъп до обществена информация.

Васил Станимиров, в качеството си на член на  Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Перник, бе поискал информация  от  Вяра Церовска в качеството й на председател на  Сдружението за количествата транспортирани, сепарирани и депонирани отпадъци по месеци, за периода 01.03.2016 година до 31.07.2018 година от всички  шест общини на територията на област Перник.  Тези данни не му бяха предоставени и затова подаде заявление по Закона за достъп до обществена информация.  Община Перник, макар и задължен субект по  Закона за  достъп до обществена информация  и компетентен да се произнесе по заявлението, не  предостави  исканата информация.  Липсата на произнасяне в законоустановения срок  се формира като  мълчалив отказ, подлежащ на съдебен контрол.

Образувано бе дело по жалба на  Васил Станимиров, в качеството му на кмет на община Ковачевци срещу мълчалив отказ на кмета на община  Перник за предоставяне на обществена информация по заявление вх. №18-ОИ-12/24.08.2018 година.

След обжалване на отказа, Административен съд- град Перник  реши, че исканата информация  е обществена и достъпът до нея  следва да бъде предоставен.

Решение  № 413 от 20.11.2018г.  отменя  Мълчаливия отказ на кмета на община  Перник  за предоставяне на информация по заявление вх. № 18-ОИ-12/24.08.2018 година, подадено от  Васил Кирилов Станимиров, като незаконосъобразен.

Изпраща административната преписка на кмета на община Перник  за произнасяне по заявление вх. № 18-ОИ-12/24.08.2018 година в едномесечен срок от получаване на административната преписка, съгласно дадените указания.

Това е фактологията по преписката.  Община Перник,  не предоставяйки  информация,  демонстрира, че е срещу интересите на гражданите. Погазен е  обществения интерес при разходване  на публични средства, а  информацията за това  как се харчат  средствата на българските граждани е публична.