Home Перник Отдаване под наем, покупко – продажби на общински имоти и отчет за работата на Общинския съвет ще се обсъждат на предстояща сесия
Отдаване под наем, покупко – продажби на общински имоти и отчет за работата на Общинския съвет ще се обсъждат на предстояща сесия

Отдаване под наем, покупко – продажби на общински имоти и отчет за работата на Общинския съвет ще се обсъждат на предстояща сесия

0
0

На 14 ноември Общинският съвет на Перник ще заседава при Дневен ред от 27 точки.

Традиционно заседанието ще започне с питания към кмета на Община Перник като точка 1 от Дневния ред. Съветниците ще разглеждат също така предложения за отдаване под наем на общински терени и покупко – продажба на общински имоти. Също така, има докладна записка за кандидатстване на Община Перник като партньор на „Асоциация за международно обществено развитие“ с проектно предложение: „Предприемачество – първи стъпки към успеха“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

В последните две точки на сесията председателят на Общински съвет – Перник Иво Савов ще представи отчет за дейността на ОС за последните шест месеца и програма за работа на ОС за следващото полугодие.

Пълният вариант на Дневния ред може да видите тук: http://www.obs-pernik.bg/?p=18707