Home Перник Отличиха Областна администрация – Перник за електронен обмен
Отличиха Областна администрация – Перник за електронен обмен

Отличиха Областна администрация – Перник за електронен обмен

0
0

 

Областна администрация – Перник е официално включена към Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за електронен обмен на документи между администрациите в България. Институцията бе поздравена от ръководството на ДАЕУ за активната работа по включването в системата.

„Радвам се, че под мое ръководство, Областна администрация Перник, в синхрон с политиката на правителството, осъществява практики присъщи за съвременна европейска институция. Чрез този иновативен подход, отговарящ на динамичното време, в което живеем, постигаме положителен ефект, като поетапно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, пестенето на време и средства“, сподели Ирена Соколова.

Въвеждането на системата дава възможност за осигуряване на защитен обмен на документи между различни организации. Целта електронните документи, съдържащи електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол в защитена среда на обмен.

Областна администрация Перник е сред първите регистрирани административни структури, които могат да обменят документи изцяло по електронен път. Към 22.02.2018 г. броят им е 156, като реални участници са институции на централната администрация – министерства, агенции и държавни комисии, както и общински администрации. До края на края на годината хартиеният документооборот между административните структури трябва да бъде преустановен.

Държавната агенция „Електронно управление“ публикува актуална информация за участниците в раздел „Административна информация/Електронен обмен на документи“. В същия раздел институциите могат да намерят необходимата документация и условията за бързо присъединяване.

ДАЕУ напомня, че администрациите, които не разполагат със собствени системи за документооборот, могат да използват системата за електронна препоръчана поща (e-Delivery), като създадат еднократно свои профили в системата. Повече информация и указания можете да намерите на адрес: https://e-gov.bg/bg/152. Системата за сигурно електронно връчване е достъпна и чрез потребителски интерфейс: https://edelivery.egov.bg/.