Home Перник От какво е оранжева река Струма?
От какво е оранжева река Струма?

От какво е оранжева река Струма?

0
0

БНР съобщава, че РИОСВ – Перник е установила източника на замърсяване на река Струма. Замърсителят е воден обект – езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите – открит в района над бившия металургичен завод, клон МИР. Проверката започна вчера, по повод получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв. „Хумни дол“ в Перник.

Припомняме, че веднага след получаването му,  експерти от РИОСВ, съвместно с представители на община Перник, започнаха инспекция. При обход беше открит каналът – под жп линията на гара „Разпределителна“, чрез който се вливала ръждиво-кафявата вода в река Струма.

Днес, при продължилата проверка с обход от експерти от РИОСВ – Перник, служители от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград и община Перник, беше открит и самият източник на замърсяване.

По искане на РИОСВ се вземат водни проби от източника на замърсяването за извършване на анализ от специализирана мобилна лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда.

РИОСВ – Перник ще информира своевременно за резултатите от взетите водни проби.