Home Образование и наука ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ ще имат нов корпус
ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ ще имат нов корпус

ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ ще имат нов корпус

0
0

Община Перник спечели проект за изграждане на нов корпус към сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирененски. Съвременната постройка ще бъде на 2 етажа с полуподземен етаж, където ще се помещават басейн и спортна зала. На първия и втория етаж ще се изградят 12 класни стаи с придружаващи санитарни помещения към тях, 8 STEM* кабинета и 2 иновативни обществени пространства, които могат да се променят спрямо нуждите на учебния процес – както за отдих и общуване на учениците, така и за родителски срещи. Сградата ще бъде изцяло съобразена с хората с двигателни и други проблеми. Покривът ще бъде решен иновативно, като открито и зелено пространство за отдих.

Проектът включва още и полагане на топлоизолация на съществуващата сграда на двете училища. Предвижда се дворът да бъде озеленен, като се поставят елементи на градския дизайн и паркова среда, където учениците ще имат възможност да комуникират на чист въздух.

Изпълнението на проекта е възможно след като Община Перник успешно го защити по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ на МОН. Проектът е на стойност 5 000 000 лв, а идейният проект за изграждане на новата сграда е на пернишкото архитектурно студио „APrioiri“.

*STEM е абревиатура за Science, Technology, Engineering, Maths – Наука, Технологии, Инженерство, Математика. Това е направление в образованието, което разглежда отделните дисциплини като обвързани в един общ контекст с различни препратки и връзки помежду си. Обучението по STEM предполага подход, който изгражда умения за критично мислене, анализ, изследване и проследяване на взаимовръзки между отделни дисциплини и сфери на познание.