16% от цигарите в Перник са контрабандни. След нас се нарежда Видин, където 14.7% от цигарите са нелегални, а на трето място – Хасково, където контрабандните цигари са 10.7%. Това показват резултатите от традиционното изследване „Инициативата срещу незаконната търговия“, което измерва нивото на нелегитимна търговия с цигари чрез събиране и анализ на празни цигарени опаковки в големите градове в страната. Проучването се провежда на всяко тримесечие.

Общо данните показват, че делът на потребление на незаконни цигари в България през третото тримесечие на 2018 г. е 5.3%.
Спрямо предходното тримесечие се отчита ръст на потреблението на контрабандни цигари с 0.6%.
Спрямо същото тримесечие на предходната 2017 година се отчита спад с 0.7%.

Източник: news.bg