Home Перник Плановете за повишаване безопасността на движението са одобрени
Плановете за повишаване безопасността на движението са одобрени

Плановете за повишаване безопасността на движението са одобрени

0
0

Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата” Малина Крумова одобри представените от областния управител Годишен доклад за 2018 г. и План-програма за 2019 г. за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляването на пътно-транспортния травматизъм на територията на област Перник.
Докладът и план-програмата бяха разгледани през месец март на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. След обсъждането им същите бяха разработени по утвърдените образци на агенцията.
В ежегодния доклад за изминалата година се дава оценка на дейностите, извършвани на областно и общинско ниво, във връзка с осигуряване безопасността на движението по пътищата и запазване живота и здравето на всички участници в него.
Настоящата План-програма за 2019 г. е изготвен на основание §1а, ал.3 от  Закона за движението по пътищата. В него са заложени конкретни мерки, които се базират на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г.; Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в областта 2012-2020 г.; фактологическата обстановка за област Перник.
Одобрените документи са публикувани в сайта на Областна администрация – Перник, секция Областни съвети и комисии.