Home ИЗБОРИ 2021 Последен ден за заявления за подвижна избирателна кутия
Последен ден за заявления за подвижна избирателна кутия

Последен ден за заявления за подвижна избирателна кутия

0
0

В понеделник е крайният срок, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

Също днес изтича и срокът, когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК да назначи членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства /ДКП/ или на министъра на външните работи, или от упълномощен от него заместник-министър.

Днес е и крайният срок, в който ЦИК може да извършва промени в съставите на СИК извън страната.

Източник: dnes.bg