Home Перник Предстои изграждането на новия Младежки център
Предстои изграждането на новия Младежки център

Предстои изграждането на новия Младежки център

0
0

Тази сутрин започна събарянето на сградата, в която до 2012 г. се помещаваше ПГОТ „Св. Иван Рилски“. След земетресението на 22.05.2012 г. сградата бе обявена за опасна и негодна за ползване. След повторни огледи и консултации бе взето решение, тя да бъде разрушена. На нейно място ще бъде построен Младежки център по програма изпълнявана от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Сред иновативните дейности, които ще бъдат развивани в центъра са създаване на Училище по фолклор с цел да се съхраняват и предават от поколение на поколение местните традиции и обичаи, Изграждане на кафе-библиотека с „етно“ кът, изграждане на зала за нетрадиционни изкуства като оригами, декупаж, карвинг и други.

Припомняме, че през 2020 г. Община Перник бе една от четирите общини в цяла България, които получиха финансиране за изграждане на младежки центрове. Средствата са насочени към изграждането на съвременна инфраструктура и подкрепа на цялостната дейност на центъра, която включва разнообразни образователни, културни и граждански инициативи и дейности. Включително ще се работи за реинтеграция на отпадналите и застрашените от отпадане от образователната система, както и по съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната, работа свързана с обмен на добри практики с младежки центрове от страните-донори и от други европейски страни.