Home Перник Проверка на автомивките установи нарушения
Проверка на автомивките установи нарушения

Проверка на автомивките установи нарушения

0
0

Служители на община Перник извършиха проверки на 14 автомивки на територията на град Перник. При проверката бе установено, че вода от собствен водоизточник ползват автомивките на: ул. „Струма“ №3, кв. „Проучване“ №15, ул. „Отец Паисий“ №69, кв.“ Мошино“ №13, ул. „Петър Пенчев“ , ул. „Владайско въстание“ №37, ул. „Девин“ №1 и ул. „Юрий Гагарин“ №3, бензиностанция ЕКО в кв. „Димова махала“. На място са заснети и водовземните съоръжения. От проверката става ясно, че автомивка находяща се на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №1 работи с промишлена вода, която получава по договор, автомивката на територията на магазин БИЛЛА също работи с непитейна вода.
От проверката става ясно още, че три от проверените автомивки работят с питейна вода. Това са автомивките на ул. „Струма“, ул. „Златоград“ №19 и ул. „Отец Паисий“ №270. На собствениците им е съставено предписание да не използват питейна вода, като при неспазването му те подлежат на санкции. Автомивка находяща се в кв. „Димова Махала“ №37 пък има тръбен кладенец за подземна вода, но обектът не е регистриран в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград.