Home Перник Произведения на Георги Марков в Държавен архив-Перник
Произведения на Георги Марков в Държавен архив-Перник

Произведения на Георги Марков в Държавен архив-Перник

0
0

Ръкописи на произведения, писма и други документи на писателя- дисидент Георги Марков са постъпили в Държавен архив – Перник. Те са били съхранявани от неговата майка Райна Маркова, която е родом от пернишкото село Мещица и последните години от живота си е прекарала в Перник. През месец май тази година племенникът й Емил Ваклинов е предал ръкописите в Архива.

Постъплението е изключително ценно. Ръкописите са писани на машина, като някои от тях са първи, нецензурирани версии на творби на писателя. От Архива в Перник се надяват изследвачите на творчеството на Георги Марков да проявят интерес и направят задълбочен анализ, каза Милена Симова- гл. експерт в пернишкия Архив:

„Много ценен е неговият дневник с ръкописни бележки. Как той си е отбелязвал творческите ангажименти. Мисли, които са му хрумвали, Цели откъси, които да включи в бъдещи пиеси. Машинописните страници съдържат сценарии на пиесите „Аз бях той”, „Атентат в затворената улица”, „Асансьорът”, „Покривът”, като „Покривът” има и протокол от заседанието на художествения съвет с бележките, когато е разглеждан, една пиеса „Среднощните чадъри”, за която не намерихме никаква информация дали е публикувана, дали е играна някога. Ценното върху машинописните страници на сценариите, на новелите, на романа е, че съдържат неговите ръкописни бележки”, каза Симова.

Оцелялата част от архива на писателя е била грижливо пазена и крита през годините. Сред документите е и писмо на Георги Марков до неговите родители. То е писано на машина, но е подписано на ръка от писателя. Датата е 26 януари 1976 година.

 

tags: