Home Общество Регионална кръгла маса по проект на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Регионална кръгла маса по проект на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Регионална кръгла маса по проект на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

0
0

Днес в Двореца на културата се проведе регионална кръгла маса по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Събитието протече по мотото „Твоят час настъпи!”, организатор бе Регионалното управление на образованието – Перник. На него присъстваха представители на екипа за организиране и управление на проекта от Министерството на образованието и науката, представители на Областна администрация – Перник, кметове на общини, директори на училища, педагогически специалисти.

В проекта участват всички 41 училища на територията на област Перник, като броят на сформираните групи за извънкласни дейности е 466, от които 301 групи за занимания по интереси и 165 групи за преодоляване на обучителни затруднения. В групите за занимания по интереси участват 4212 ученици, а в групите за преодоляване на обучителни затруднения -1392 ученици.

На регионалната кръгла маса бяха представени обхватът, специфичните цели и дейностите по проекта. В събитието взеха участие и ученици, включени в групи за извънкласни дейности за занимания по интереси от общините Радомир и Брезник и от с. Дивотино. Във фоайето на Двореца на културата пък бе организирана изложба на произведения на ученици, създадени в групите по интереси от различните училища от областта.