Home Перник Редовно заседание на Общинския съвет ще се проведе другия петък
Редовно заседание на Общинския съвет ще се проведе другия петък

Редовно заседание на Общинския съвет ще се проведе другия петък

0
0

На 19.07.2019 от 09:30 ч. в зала „Панорама“ ще се състои заседание на Общински съвет – Перник. Традиционно то ще започне с питания към кмета и отговори на стари такива.

Следващите няколко точки са за изработване на проект за подробен устройствен план, няколко разрешения за усвояване на стълбища и т.н.. Има точка за поемане на дълг по Закона за общинския дълг от Фонд ФЛАГ за „Интегриран градски транспорт“.

Целият дневен ред вижте тук: http://www.obs-pernik.bg/?p=26473