Home Перник Ремонтът на „Софийско шосе“ ще приключи през януари, а пролетта ще продължи с подмяна и на тротоари, търси се дофинансиране
Ремонтът на „Софийско шосе“ ще приключи през януари, а пролетта ще продължи с подмяна и на тротоари, търси се дофинансиране

Ремонтът на „Софийско шосе“ ще приключи през януари, а пролетта ще продължи с подмяна и на тротоари, търси се дофинансиране

0
0

Във връзка с многобройните запитвания, които получаваме за ремонта на ул. „Софийско шосе искаме да заявим, че проектът за обновяването на отсечката е изначално сбъркан и нелогичен и стартиран без нужното финансиране. В него не е заложен ремонт на тротоарите, подмяна на бордюрите и осветлението. Всички виждаме в какво състояние са тротоарите на ул. „Софийско шосе“ и те категорично трябва да бъдат обновени. Общата им квадратура до пътен възел „Марина Бара“ е 6250 м2. От 3245 м. бордюри предвидени за подмяна са само 224 м. Това ще се промени в нова обществена поръчка, която ще започнем. Търсим и допълнително финансиране, за да може през пролетта на 2020 г. ремонтът да продължи – тротоарите да бъдат обновени, бордюрите подменени и да бъде монтирано ново осветление .

На този етап ремонтът на ул. „Софийско шосе“ ще продължи до 10.12.2019 г. и трябва да достигне до ул. „Селимица“. Тогава работата ще спре, а през пролетта ще бъда подновена. Вече е положен първият слой асфалт, а износващият, плътен слой ще бъде положен през пролетта, за да се облекчи движението през зимата. Ако ремонтът продължи през зимните месеци, това би довело до сериозни проблеми през стръмния терен на обходния път, особено със снегопочистването и сметосъбирането.