Home България Служебно преизчисляват пенсиите на около 336 хиляди работещи пенсионери
Служебно преизчисляват пенсиите на около 336 хиляди работещи пенсионери

Служебно преизчисляват пенсиите на около 336 хиляди работещи пенсионери

0
0

Преизчислението ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2022 г. и да не са подавали заявление за преизчисляване на пенсията им с придобит след пенсионирането им осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на настоящото служебно преизчисляване, уточняват от НОИ.

Служебното преизчисляване на пенсиите започна като извънредна мярка през март 2020 година заради COVID пандемията. 

През 2021 г. извънредната мярка беше трансформирана в постоянно действаща. В началото на април същата година бяха преизчислени служебно пенсиите на 294 000 работещи пенсионери. През 2022 г. броят им достигна малко над 340 000.

Средният размер на увеличението на пенсиите при последното преизчисление беше 13,20 лв.

Източник: Нова телевизия