Home Интересно и полезно Соколова откри първата от поредица предстоящи срещи „Заедно срещу насилието“
Соколова откри първата от поредица предстоящи срещи „Заедно срещу насилието“

Соколова откри първата от поредица предстоящи срещи „Заедно срещу насилието“

0
0

„Вдъхновени – заедно срещу насилието” е част от поредицата инициативи и проекти на фондация П.У.Л.С. в партньорство с държавната власт в посока на нулевата толерантност към насилието и неговите разновидности в нашето общество, както и в подобряване благосъстоянието на децата в областта. Перник е първият град в страната, от който стартира поредицата от срещи.

В събитието се включиха представители на местни и регионални институции, сред които РДСП, ДСП, ОДМВР, РУО, училища, граждански организации и други структури, ангажирани със закрилата и правата на деца.

„Струва си да говорим за насилието, като проблем на поведението и за насилието върху деца, което е световен проблем и за съжаление все още тема табу. Като областен управител съдействам и съм ангажирана с огласяването на темата по ранната превенция и диагностика на насилието, и в това децата да не бъдат отглеждани в среда на страх, психически и физически тормоз. Постигаме свързаност между институциите и партньорство по темата във всички общини от нашата област с незаменимата подкрепа и съдействието на фондация П.У.Л.С., и органите по закрила и сигурност. Стараем се да въвеждаме най-добри практики и ефективност в действията ни, но също така трябва да се обучаваме и да надграждаме умения”, сподели губернаторът при откриването на форума.

В хода на срещата пред институциите беше представен пакетът от седем стратегии „Inspure” (Вдъхновени) – базиран на доказателства ресурс на СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации и ангажиран с предотвратяването и отговора на насилието над деца и подрастващи.

Документът, съдържащ в себе си подбран набор от стратегии и надеждни налични данни, е в услуга на държавите и общностите. Той служи за засилване фокуса върху програмите и услугите за превенция, които имат най-голям потенциал да намалят насилието над деца.

Седемте стратегии са: изпълнение и прилагане на закони, норми и ценности, безопасна среда, подкрепа за родители и полагащи грижа лица, доходи и икономическо укрепване, услуги за реакция и подкрепа, образование и житейски умения. Освен това Inspire съдържа две хоризонтални дейности, които съвместно допринасят за обвързването и засилването, както и за оценката на напредъка в изпълнението на седемте стратегии.

Организаторите на „Вдъхновени – заедно срещу насилието» дадоха възможност на представителите на отговорни ведомства от област Перник да бъдат групирани в три работни групи, всяка от които в рамките на час набеляза проблеми, предизвикателства и механизми за справяне с насилието на местно ниво.

Експертите изказаха мнение, че институциите в сферата на закрилата на детето в региона работят координирано и при добро партньорство, но са необходими законови промени и последователност за справяне с проблема с насилието.

Те дадоха предложения за създаването на “Училище за родители и родителстване”, изработването на местно ниво на институционална онлайн платформа, с криптиран код и защита за достъп, която да служи за координиране и комуникация между институциите за разрешаване на казуси и набелязване на последващи стъпки. Сред предложенията фигурираха още създаването на специална методика и теми, които да залегнат в учебния материал на учениците за това какво е насилие и как децата да говорят открито за проблема, по-широко застъпена психологическа подкрепа във всяко едно училище и детска градина, застъпничество на деца станали жертви на насилие и представителството им при участие в съдебни и административни процедури.