Home Общество Строги наказания при домашно насилие предвижда новата законова промяна
Строги наказания при домашно насилие предвижда новата законова промяна

Строги наказания при домашно насилие предвижда новата законова промяна

0
0

Парламентът прие нови поправки в законодателството за защита от домашно насилие.

Промените в Наказателния кодекс засилват мерките срещу психологическо насилие и преследване. Депутатите решиха, че системното следене да се наказва с лишаване от свобода от 1 година или пробация. То би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето на човека, или за живота и здравето на негови ближни.

Законотворците дефинираха понятието „следене“. Съгласно текстовете, това е поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Ако деянието е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е затвор до 5 години.

Народното събрание реши насилственото сключване на брак да се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години. Наказанието ще се налага и на лице, което отвлече другиго с цел да го принуди да встъпи в брак, както и на лице, което за тази цел го склони да премине на територията на друга държава.

Със затвор от 3 до 8 години ще бъде наказанието, когато деянието е извършено от родител, друг сродник или настойник, по отношение на непълнолетно лице и по отношение на две или повече лица. При принуда за съжителство на съпружески начала ще се наказват извършителите с лишаване от свобода от 1 до 6 години.

С проекта се допълват дефинициите за убийство и телесна повреда с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които могат да стигнат до посегателство срещу живота или здравето на лицата.

По материали от www.news.bg

Снимка: www.dnes.bg