Home Общество Фондация „Глобални библиотеки“ финансира обучения в РБ „Светослав Минков“
Фондация „Глобални библиотеки“ финансира обучения в РБ „Светослав Минков“

Фондация „Глобални библиотеки“ финансира обучения в РБ „Светослав Минков“

0
0

На 11, 12 и 13 април в обучителен център на Регионална библиотека „Светослав Минков” – Перник, се провежда обучение на библиотечни специалисти от Пернишка  област на тема „Управление на Европейски проекти” с обучител  Милена Драгова.

Обучението се финансира от Фондация „Глобални библиотеки-България” в изпълнение на Дейност  1  „Развитие на мрежата и обучителните центрове” по Договор № РД-11-00-338 от 20.12.2018г. между Фондация „Глобални библиотеки-България” и Министерство на културата.

Предоставеното финансиране от страна на Фондацията има за цел да подкрепи дейности на обучителните центрова за постигане устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечни специалисти, съобразно техните нужди, от една страна и от друга за развитието им като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции. Общо за страната ще бъдат проведени 78 обучения в 27 регионални обучителни центъра към регионалните библиотеки, от които три ще бъдат организирани от Регионална библиотека „Светослав Минков”  гр. Перник.

Регионална библиотека „Светослав  Минков” предстои да организира и проведе й обучения по „Компютърна грамотност за  библиотечни специалисти”   и „Изготвяне на презентации и презентационни умения”.