Home Интересно и полезно Фондация П.У.Л.С. и L’Oréal България с обща инициатива
Фондация П.У.Л.С. и L’Oréal България с обща инициатива

Фондация П.У.Л.С. и L’Oréal България с обща инициатива

0
0

 

18 юни 2019 г., София – Кризисният център на Фондация П.У.Л.С. в близост до София бе обновен и освежен от доброволци от L’Oréal България. Само за един работен ден – 31 май, служителите от козметичната компания успяха да променят атмосферата и средата в центъра, както вътре в сградата, така и навън в големия двор, и да го превърнат в по-добро място за временно настаняване. Чрез активно ангажиране с дейности като основно почистване, боядисване и освежаване, декориране и подреждане, косене и засаждане, доброволците изразиха подкрепата си за благородната кауза на Фондация П.У.Л.С. – осигуряване на подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора.

Обновяването на Кризисния център е част от ежегодната доброволческа инициатива на L’Oréal, наречена Citizen Day (Денят на гражданите). Това е един ден в годината, който всички служители посвещават на добротворчество и влагат целия работен ден, своите умения и енергия в социално значими каузи. Това е десетият път, в който L’Oréal България организира инициативата у нас.

Фондация П.У.Л.С. е една от най-уважаваните и реномирани НПО в България, която предоставя защита и подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора. Организацията работи и за предотвратяване на такива актове на насилие и трафик чрез превантивни обучителни курсове и своя Младежки клуб „Да бъдем приятели“.

4000 доброволчески часа в подкрепа на различни каузи

Всяка година голям брой служители на L’Oréal по цял свят се включват като доброволци в Citizen Day. През 2018 г. служителите подкрепиха 855 неправителствени организации в 63 държави с общо 170 000 доброволчески часа.

В България тази година Citizen Day се организира за десети път, като досега екипът на L’Oréal България е подкрепил 10 каузи с над 4000 часа доброволчество. Подкрепените мисии включват: приемна грижа, подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, борба с обезлесяването чрез засаждане на хиляди дървета, почистване на обществени места, обновяване на училище и др.

„Тази инициатива демонстрира всяка година изключителната ангажираност и солидарност на нашите служители с местните общности и света около нас – коментираБриджит Стрелър, генерален мениджър на L’Oréal България. Citizen Day е в основата на нашата корпоративна култура и източник на споделена гордост.“

L’Oréal празнува 10-годишнината на Citizen Day и над 1 милион часа доброволческа дейност

Въведен през 2010 г., този ежегоден ден, посветен на доброволчество, е дал възможност на служители от близо 65 държави да посветят над един милион работни часове на доброволчество в партньорство със стотици неправителствени организации и техните бенефициенти. Всяка година близо 30 000 служители участват в различни инициативи на солидарност, подкрепени в рамките на Citizen Day.

Световна верига на солидарност

Денят на гражданите се провежда в над 60 страни, в които L’Oréal оперира.

Ключови цифри за L’Oréal България през 2019 г.
50 служители
1 подкрепена неправителствена организация
400 часа, посветени на доброволчески дейности

Ключови цифри за 2018 г. за L’Oréal по цял свят
Близо 30 000 служители в 63 страни
855 подкрепени НПО
170 000 часа на доброволчество