Home Култура и изкуство „Цветни експресии“ от Здравка Лисийска на 18 юни в галерия „Кракра“
lisiiska
lisiiska1
lisiiska4
lisiiska3
lisiiska2

„Цветни експресии“ от Здравка Лисийска на 18 юни в галерия „Кракра“

0
0

На 18 юни художничката Здравка Лисийска от Благоевград открива живописна изложба в галерия „Кракра“.

„За мене цветовото решение на една творба е било винаги едно голямо предизвикателство.

Въпросите, как да се използва целенасочено силата на цвета в дадена творба,

как да се получи хармонична композиция, са ме вълнували от край време.

Голямото майсторство се състои в това – чрез цвета да се изгради композицията така,

че да се получи максимално въздействие върху зрителя и то не какво и да е, а точно определено,

разкриващо изцяло заложената от художникът идея в творба му.

Нещо повече, картината да накара зрителя да се развълнува, да съпреживее идеите и мислите на художника,

дори да стане съавтор в прочита на изобразеното.

В изложбата са включени творби с разнообразна тематика: цветя, пейзажи, портрети,

абстрактно-декоративни и напълно абстрактни, нефигуративни картини.

Те са изпълнени и с различни материали и техники –

акрил, темпера, акварел; платно, хартия. Независимо от тематичното разнообразие

и художествено изразни средства,

във всяка творба се съдържа и един специфичен авторски прочит на реалността,

който може да се определи като собствен стил, колкото и нескромно да звучи това.“

+359 878 111 812

zdravka_lisiyska@swu.bg

Здравка Лисийска е родена на  25 март 1948 г.

 • 1974 г. – завършила  Национална художествена академия „Николай Павлович” – София

магистър, специалност „дизайн“

Член на Сдружение „Македония АРТ” – Благоевград;

член на Международна асоциация, регистрирана в Рим – Human4 Demetr

Текстилни пана и картини на Здравка Лисийска се намират в художествени галерии, в частни колекции и

обществени учреждения в страната – Благоевград, Сандански, Разлог, София и в чужбина – Великобритания,

Германия, Канада, САЩ, Португалия, Русия, Испания, Сингапур и др.

Научен ръководител е на двама докторанти в катедра „Културология”, факултета по изкуствата –

Татяна Христова и Ина Кочева, и e научен ръководител на над 100 дипломни разработки.

Доцент д-р Здравка Лисийска преподава на студентите от „ПИМ”, „ПОИИ” и ”ИТФ” към

ЮЗУ „Н. Рилски” по дисциплините:

Дизайн и художествено проектиране на облеклото, Теория на композицията

(цветознание и декоративна композиция),

Художествени техники за обработка на текстилните материали, Визуална комуникация,

Мода – тенденции за развитие.

Монографии, книги:

 • Лисийска, З. Художествено проектиране на облеклото, Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, 1998;
 • Лисийска, З. Основи на дизайна – история, теория, методика, Благоевград, „Огнище”, 1994;
 • Лисийска, З. Методика за формиране на творчески художествено-конструктивни способности у децата от

начална училищна възраст, С., „Веда Словена” ЖГ, 1994;

 • Лисииска, З., М. Иванова, Л Колев, Л. Витанов, Теория и методика на трудовото обучение,

С., „Веда Словена” ЖГ, 1994;

 • Лисийска, З., М. Иванова, Теория и методика на трудово-политехническото обучение

в началната училищна степен, Пловдив, 1992.

 • Лисийска,З., Т. Христова, Светлината и цветът в изобразителното изкуство

и дизайна, Благоевград, БОН,

2015;

Публикации:

 • Лисийска, З., Усещане за Лондон – пътепис, С. , ИК „Списание Пламък”, 2016
 • Лисийска, З., Специфични особености на многоелементната декоративна композиция – самостоятелна,

Т. 6, Ч. 2, 2012

 • Лисийска, З., Диана Захариева, Интерпретация на модерните течения в изкуството на 20 век при обучението

на студентите от специалност „Промишлени изкуства – мода” по дисциплината „Цветна задача” –

в съавторство, Т. 6, Ч. 2, 2012

 • Лисийска, З. За някои аспекти при хармонизирането на цветовете в изобразителното изкуство

и дизайна на облекло, сб. Изобразително изкуство в университета, Юбилеен сборник тридесет години

катедра „Изобразително изкуство” в ЮЗУ, 2009

 • Лисийска, З. Методика на формиране на начални знания и умения за художествено конструиране,

сп. Републикански научно-методически център по трудово обучение, Том I, „Известие”, Благоевград 1983

 • Лисийска, З. Геометрията в помощ на художественото проектиране, сп. Начално образование, бр.3/1983
 • Лисийска, З. Изработване на играчки с подвижен механизъм, сп. Начално образование, бр.4/1989
 • Лисийска, З. Дизайнът и технологичното обучение, Сборник научни доклади, ЮЗУ – Благоевград, 1997
 • Лисийска, З. Методика за обучение по цветознание на студентите от ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград със специалност

„ Промишлени изкуства – мода” и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – Сб.,

Национален семинар – цветознание в образованието, С., Анубис, 2001

 • Лисийска, З. Разкриване и формиране на творчески художествено-конструктивни способности у учениците

от I – III клас чрез дейността художествено конструиране

 • Лисийска, З. Оптимизация на обучението по художествено-конструктивна дейност във висшето учебно заведение –

В: Годишник Том IV, кн. 4, ВПИ – Благоевград – ТПФ, 1987

 • Лисийска, З. Коллективньи форми творчество учащихся I –III классов на уроках труда, Педагогика въспускят,

Воспитание школьного коллективе, Народнае Асвета, Мииск, 1985г.

 • Лисийска, З. Дизайнът в обучението, сп. Училище, 1994

Самостоятелни изложби:

 • Македония-арт, Първа самостоятелна изложба тъкани пана (гоблени), живопис (акварел, темпера),

в художествената галерия на сдружението на художниците – гр. Благоевград, 1983г.

 • Разлог – читалище, 1983г., 1996г.
 • Благоевград – АУБ, 1987г.
 • Исторически музей – гр. Благоевград, Великденска изложба от 15 текстилни пана, 04. 2005г.
 • Читалище „Н. Вапцаров”- Благоевград в Хорова зала, 12.2008г.
 • Благоевград – фоайето на ТНТМ, 1984г.
 • НДК – ет.3 – изложба в чест на международен филмов фестивал.
 • Варна – галерия „Навил арб” 1998г. – с 14 текстилни пана и 14 живописни картини.
 • Хотел „Ален мак” – 2006г., Благоевград
 • Самостоятелна изложба – London – хотел „Бижу”, изложбена зала, 2006г.
 • Юбилейна изложба на 84 броя текстилни пана и живописни картини в УК 1 на ЮЗУ „Н. Рилски“,

фоайе – март-април 2013;

 • Самостоятелна изложба в ЮЗУ”Неофит Рилски” –текстилни пана, живопис,графика- 2014г.;
 • Самостоятелна изложба с 120 произведения –текстил,графика ,живопис в гр. Разлг.

В чест на празника на града- В галерийното пространство на Читалището – 2018 г.

 • Самостоятелна изложба в галерията на Владимир Димитров-Майстора – гр. Кюстендил 2019г.

Международни изложби:

 • Участие в обща художествена изложба „The Ealing” – London, 2006г.
 • Самостоятелна изложба – London – хотел „Бижу”, изложбена зала, 2006г.
 • Участие в изложба в художествена галерия в град Скопие – 1980г.
 • Участие с три акварелни творби в изложба в гр. Солун – фоаето на Македонски университет, 2004г.
 • Участие в изложба в гр. Милано, галерията на “Парк хотел –Милано”–Италия с две творби –

текстилно пано “Трънче” и живописна картина “Двама”; 2017 г. ;

 • Участие в Международна изложба в гр. Благоевград с- Регионален исторически музей с три работи-текстилно

пано “Есенна клонка” и две живописни картини;

 • Участие в международна изложба в гр. Елец-Русия; 1919г. м. май с 10 творби;

Национални изложби:

 • Първо участие в Национална младежка изложба в Слънчев бряг с пано „Цвете”, 1975;
 • Четири участия в национални изложби на художниците педагози във Велико Търново;
 • Участие в зонални изложби като Струма 74, Струма 78, Струма 81, Струма 96;
 • Участие в изложба в галерия „Ценител” – София с три текстилне пана
 • Участие в изложба в художествена галерия в град Скопие – 1980г.
 • Участие с три акварелни творби в изложба в гр. Солун – фоайето на Македонски университет, 2004г.
 • Участие в изложба в галерия „Ценител” – София с три текстилни пана.;
 • Участие у юбилейна изложба на художниците от Благоевград – в София –Шипка 6 –3 ет. с живопис.:

Групови изложби:

 • Ежегодни участия (над 15) в изложби на преподавателите от катедра „Изобразително изкуство” в

изложбените зали на сдружението „Македония-арт” – гр. Благоевград, в Италянското посолство в София,

в залите на РТЦ – Благоевград и др.

 • Ежегодни участия (21) в изложби на „Жените творци на Благоевград” в изложбените зали на сдружението

на художниците „Македония-арт”;

 • Редовни участия в общите изложби на сдружението „Македония-арт”;
 • Ежегодни участия в (над 10) в Коледните изложби-базари в галерията „Македония арт”- Благоевград;
 • Две участия в галерия „Импресия” – гр. Благоевград, 06 и 09. 2011г.
 • Участие в изложбите на художниците в чест на празника на Благоевград през месец май;
 • Участие в изложбите на художниците в чест на празника на Благоевград през месец май;
 • Изложба на преподаватели от ЮЗУ “Н. Рилски”– Арт салон на Радио Благоевград, 5 декември 2011;
 • Коледна изложба – изложбени зали на дружество “Македония АРТ” – Благоевград, 20 декември 2011;
 • Редовни участия в зонални художествени изложби- Благоевград,Перник,Кюстендил;

Художествени илюстрации на книги:

 • Простреляни сетива – М. Мушкарова
 • Теорема – Л. Гоцева
 • Капчици свят – Л. Гоцева
 • Звездна молитва – М. Мушкарова
 • Публикация на две картини в каталог по международна програма „International fine art plenary

session Kovachevitsa – Thessaloniki – 2004

 • Публикация на живописна творба, в 30год. катедра Изобразително изкуство 1978 – 2009 г.

15 години лятна академия Ковачевица.

 • Творчески портрет и публикация на 10 броя илюстрации в сп. Огнище, Благоевград ,бр. 21/2009
 • Илюстрации в списание „ Пламък” С., 2016, бр.1

Отзиви и публикации в печата:

 • 11 май 2006г. – Публикация отзив за изложбата в град Лондон във вестник „Струма”, Крум Михайлов.
 • 18 май 2006г. – Статия във вестник ”Всичко за жената”, Бойка Асиова.
 • 26 юни 2006г. – Статия във вестник „Земя“, Бойка Асиова.
 • Участие в телевизионни предавания и репортажи за изложбите на жените и студентските ревюта;

интервюта и отзиви за самостоятелните изложби – Телевизионен канал „Око”, канал „Пирин”, БНТ 2 и други.