Home България Чуждестранните инвестиции са намалели с 427 млн. евро
Чуждестранните инвестиции са намалели с 427 млн. евро

Чуждестранните инвестиции са намалели с 427 млн. евро

0
0

С 427,5 млн. евро по-малко са преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през януари 2019 г. на годишна база. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение преди година отбелязаха повишение с 228,7 млн. евро.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 556,8 млн. евро през януари 2019 г. Той е по-нисък с 515,6 млн. евро в сравнение с година по-рано, който беше на минус с 41,2 млн. евро.

Нетният поток на инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0,1 млн. евро, при положителен нетен поток от 2 млн. евро за януари 2018 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2019 г. са от Ирландия – 69,9 млн. евро, Люксембург – 24 млн. евро, и Холандия – 22,4 млн. евро.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2019 г. е положителен и възлиза на 20,7 млн. евро, при положителна стойност от 4,3 млн. евро преди година.

Източник: ДУМА