Home Перник 16 унифицирани услуги и 3 документа на уеднаквени бланки ще предоставя Община Перник
16 унифицирани услуги и 3 документа на уеднаквени бланки ще предоставя Община Перник

16 унифицирани услуги и 3 документа на уеднаквени бланки ще предоставя Община Перник

0
0

На сайта на Община Перник са публикувани 16 унифицирани услуги и три документа на уеднаквени бланки. Новите изисквания са във връзка с Постановление на Министерски съвет относно стандартизирани образци на заявления. Това информира секретарят на Община Перник Радослав Манова.
Новите формуляри и документи са еднакви за цялата страна. Това е първият етап на уеднаквяване на документите издавани от общините в България. Всяка от тях има повече от 140 услуги.
„Образците са подготвени в рамките на мащабен проект на администрацията на Министерски съвет с активното участие на НСОРБ. В него участват експерти от много общини както при определянето на кои услуги да бъдат стандартизирани, така и при разработването на самите образци и общественото им обсъждане“, сподели Радослава Манова.
Сред новите бланки са тези за заявления за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти, за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж. Също така за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот, за издаване на виза за проектиране, за удостоверение за търпимост на строеж, за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, за одобряване на подробен устройствен план и други.
„С унификацията се регламентират от потребителите документи при заявяването на дадена услуга, в рамките на техния списък в образците на заявленията. От една страна това улеснява заявителите, от друга – изготвените документи улесняват общините, които ползват публикуваните готови образци“ , обясни секретарят Радослава Манова.