Home Перник График за Сурва по селата – 13 и 14 януари 2022
График за Сурва по селата – 13 и 14 януари 2022

График за Сурва по селата – 13 и 14 януари 2022

0
0

 НАРОДЕН ПРАЗНИК „СУРВА“  ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИО

ОБЩИНА  ПЕРНИК

 ДАТА: 13 януари 2022 г./ Четвъртък/

               14 януари 2022 г. /Петък /

 

 1. село ЛюлинНЧ “Христо Ботев – 1961 г.”

13.01.2022 г. – н.ч.18:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвак. игри.

Място: на площада пред читалището.

14.01.2022 г.- н. ч.: 08:00 ч. Излизане и игра на главната улица за здраве, обход на къщите.

 

 1. село ЛесковецНЧ “Солидарност -1930 г.”

13.01.2022 г.–н.ч.:18:30ч.Запалване на сурвакарски огън и игри  на площада.

19:00 ч.- отпътуване за среща с групата от село Богданов дол

14.01.2022 г.–н.ч.: 09:30 ч.-14:00ч.– обхождане на къщите в селото

 

 1. село Богданов долНЧ “Пробуда-1928 г.”

13.01.2022 г.–н.ч.:18:30 ч.- събиране на групата

19:30 ч.- Среща с групата на Лесковец

14.01.2022г.–н.ч.: 08:00 ч. –обхождане на къщите  за здраве и берекет.

 

4.град БатановциНЧ “Просвета – 1909 г.”

10.01.2022 г.-н.ч.- 50 г. юбилей на групата. Изложба на сурвакарски маски

11.01.2022 н.ч 11:00 –и от 17:00 ч. Изложба на сурвакарската  група от самото й създаване. Награждаване  и връчване на почетни грамоти и медали.

12.01. 2022 г. – Гостуват сурвакарски приятелски групи от пернишко

13.01.2022г.-н.ч.18:30 ч. Отпътуване за среща с групата на Черна гора.

20:00 ч.- Завръщане на групата и среща с групите от София, Копаница и Банско ,запалване на ритуален огън и игри.

20:30 ч. Запалване на сурвакарски огън.

Място: на площада при гарата

14.01.2022 -н.ч.: 08:00 ч.-18:00 ч. обхождане на града  от сурвак. група

                                   

 1. село Витановци– НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”

13.01.2022 г.-н.ч.: 19:00 ч.Запалване на сурвакарски огън и игри. Гостува групата от село Мещица.

Място: пред кметство и читалището.

14.01.2022 г. –8:30 ч.- обхождане на селото и къщите за здраве и берекет.

 

 1. село Черна гораНЧ “Наука – 1967 г.”

13.01.2022 г.–н.ч.: 19:00 ч. Събиране на групата и запалване на огън. Гостува групата от град Батановци.

20:00 ч. Гостува групата от град Радомир- 1-ви Борчески квартал.

Място: на площада в с.Черна гора.

14.01.2022 г.– 09:00 ч. Обхождане на къщите в селото за здраве.

 

 1. село ЯрджиловциНЧ “Христо Ботев – 1940 г.”

13.01.2022 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна махала на село Ярджиловци и сурвакарски игри.

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отделно запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с другите две сурв. групи

Място: на площада пред читалището

14.01.2022 г.

н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото

Място: в двора на училището

 

 1. село ЗидарциНЧ “Васил Левски – 1975 г.”

13.01.2022 г. –н.ч.: 21:00 ч. запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

14.01.2022 г.– н.ч.: 09:00 ч. обхождане на улиците за здраве.

12:00 ч. игра на площада за здраве и берекет.

 

 1. село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”

13.01.2022 г. – н.ч.: 19:00 ч.-отпътуване и среща с групата на село Витановци. Връщане обратно в 20:00 ч.

20:00– Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

Място: в двора на училището.

14.01.2022  г.–09:00 ч. –обхождане на къщите за здраве и берекет

 

 1. село ДивотиноНЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”/

13.01.2022 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2022г. н.ч.:08:30ч.–Тръгване от махала „Бреста“ обхождане на улиците в селото от сурвакарската група.

18:00 ч. –Кулинарна изложба от Клуба на пенсионерите.

18:30ч.- Запалване на сурвакарски огън  на площада пред читалището.

 

 1. кв. „Бела вода”, гр. ПерникНЧ “Пробуда – 1935 г.”

13.01.2022 г.-н.ч.: 19:30 ч.- Запалване на ритуален огън и сурв. игри.

Място: пред читалището

14.01.2022 г.–н.ч.: 08:30ч. –обикаляне на къщите   за здраве и берекет

 

 1. село ДрагичевоНЧ “Пробуда – 1922 г.”

13.01.2022 г. -н.ч.: 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сурв.игри

Място: на площада пред читалището в селото.

14.01.2022 г.няма да излизат

 

 1. село Голямо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”
 2. 01.2022 г. н.ч.:19:00-запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

Място: на площада в селото

14.01.2022 г.–няма да излизат

 

 1. село Расник НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”

13.01.2022 г.–н.ч.: 19:00 ч. –запалване на ритуален огън и сурв.игри. Гостуват групите от селата Велковци и  Брежани.

14.01.2022 г.- н.ч.: 08:00 –обхождане на къщите,  12:00 ч. играят на площада за здраве и берекет

 

 1. село Селищен дол

13.01.2022г. – н.ч.: 19:00 ч. – събиране на групата, запалване  на ритуален огън и сурвакарски игри. Гостува групата от село Слаковци.

14.01.2022г.- н.ч.:07:00ч.–13:00 ч. – обхождане на  селото от сур.група

 

 1. село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”

13.01.2022 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2022г.–н.ч.:08:30 –обход на къщите от кралевски път по цялото село

17:30ч.- запалване на ритуален огън и мечкарско хоро за здраве берекет  в  двора на училището.

 

 1. Сурвакарска група „Кракра“, град Перник

13.01.2022г.-н.ч.: 17:30 ч.Събиране на групата и сурвакарски игри.

Място: до моста на кв. „Варош“ /ул. „Черноризец Храбър“/ и после обхождане на къщите от квартала.

14.01.2022г.-н.ч.: -няма да излизат

 

ОБЩИНА БРЕЗНИК

Село Велковци

13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън на площада и сурв.игри

19.00 ч. – гостуване на сур. групи в с. Расник

14 януари9.00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Граовска пробуда – 1928 г.“ и кметство

Село Кошарево

13 януари – 22.00 ч. – запалване на огън и раздрънкване

14 януари – 9.00 ч. – обход на селото

Орг.: НЧ „Пробуда – 1927 г.“ и кметство

Село Долна Секирна

13 януари – 20.00 ч. – запалване на огън и факелно шествие

21.30 ч. – среща със сур. групи от Елов дол, Чепино и Светля

14 януари – 8.30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Иво Войвода – 1928 г.“ и кметството

Село Сопица

13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън на площада и раздрънкване

14 януари9.00 ч. – обикаляне на селото от сурвакарската група /без влизане по къщите/

Орг.: НЧ „Светлина – 1932 г.“ и кметство

Село Банище

13 януари – 18.00 ч. – игри на площада и запалване на огън

20.00 ч. – сур. група гостува на с. Садовик

14 януари – 8.30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Просвета – 1928 г.“ и кметство

Село Слаковци

13 януари – 18.30 ч. – запалване на огън и сурвакарски игри

19.30 ч. – гостуване на сур. група в с. Селищен дол

14 януари – 9.00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Искра – 1932 г.“ и кметство

Село Садовик

13 януари – 19.30 ч. – запалване на огън  и сурвакарски игри

20.00 ч. – гостуват сур. групи от с. Банище, с. Ребро и с. Нови хан

14 януари – 10.00 ч.  – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Дебелец – 1932 г.“ и кметство

Село Ноевци

14 януари – 17.00 ч. – обхождане на селото

18.00 ч. – запалване на огън на площада

Орг.: НЧ „Пробуда – 1931 г.“ и кметство

Село Бегуновци

13 януари – 18.00 ч – запалване на огън

18.30 ч. – гостува в с. Непразненци

14 януари – 9.00 ч. – обход на селото

Орг.: НЧ „Просвета – 1922 г.“ и кметство

Село Гигинци

13 януари – 19.00 – запалване на огън и раздрънкване

20.00 ч. –  гостуват сур. групи от с. Елов дол, с. Беренде и с. Чепино

Орг.: НЧ „Искра – 1952 г.“ и кметство

22 ЯНУАРИ 2022  – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК, град Брезник

Място: на площада пред читалището

Организатор: община Перник и НЧ „Просвещение – 1870 г.“

 

ОБЩИНА РАДОМИР

Кв. „Върба“

13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън и обиколка по къщите

Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“

Село Прибой – 13 януари – 19.00 ч. запалване на  огън и раздрънкване

20.00 ч. –  гостува на с. Стефаново

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Светлина – 1936 г.“ и кметство

Село Копаница

13 януари  – 18.00 ч. – запалване огън на площада и раздрънкван

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и кметство

Село Друган

13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън и сур. игри

18.30 ч. – гостуване на бабугерска група от с. Мосомище, Благоевградско

           14 януари – 7.00 ч. – обиколка на селото

                    Орг.: НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“ и кметството

Село Стефаново

13 януари – 18.00 ч. – сур. група гостува на с. Копаница

20.00 ч. – запалване на огън и посрещане на сур. група от с. Прибой

14 януари – 7.30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Напредък – 1915 г.“ и кметство

 

22 ЯНУАРИ 2022 – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК, град Радомир

Място: на стадиона в град Радомир

Начален час: 11.00 ч.

Организатор: община Радомир

 

ОБЩИНА ЗЕМЕН

Град  Земен – сур. група към читалището

13 януари – 17.00 ч. – запалване на ритуален огън  на площада и сур. игри

19.30 ч. – сур. група гостува на с. Светля

14 януари – 8.00 ч. – обиколка по града без влизане по къщите

Орг.: НЧ „Светлина – 1924 г.“

Село Пещера

           13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън и сурвакарски игри

19.00 ч. – 23.00 ч. – обиколка на селото

14 януари – няма да се правят

           Орг.: НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.“ и кметството

Село Елов дол

13 януари – 19.00 ч. – запалване на огън и сур. игри

19.00 ч. – гостува на с. Беренде

20.00 ч. – гостува на с. Гигинци

20.30 ч. – гостува на с. Лобош

21.30 ч. – гостува на с. Долна Секирна

14 януари – 7.30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Светлина – 1928 г.“ и кметството

Село Габров дол

            13 януари – не се правят

            14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

            18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

            Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и кметството

Село Горна Врабча

           13 януари – 18.30 ч. – запалване на огън и сур. игри

14 януари – няма да обикалят по селото

Орг.: НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.“ и кметсвтвото

Село Дивля

13 януари – 20.00 ч. – запалване на огън и сур. игри

21.00 ч. – 23.00 ч. – обиколка на селото

14 януари – 8.00 ч. – 12.00 ч. – обиколка на селото

           Орг.: НЧ „Надежда – 1898 г.“ и кметството

Село Беренде

           13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън и сур. игри

           20.00 ч. – сур. група гостува на с. Гигинци

           14 януари – няма да обикалят

           Орг.: НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1945 г.“ и кметството

Село Мурено

          13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън и сур. игри

          14 януари – няма да се правят

          Орг.: НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.“ и кметството

Град Земен – сурвакарска група

          13 януари – 18.00 ч. – сур. игри около огъня

          18.30 ч. – 23.30 ч. – обиколка на града

           14 януари – 8.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите

           Орг.: сурвакарска група град Земен

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Село Светля

13 януари – 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

19.30 ч. – посрещане на сур. група към читалището от град Земен  и надиграване

21.30 ч. – сур. група гостува на с. Долна Секирна

14 януари – 7.30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Светлина – 1932 г.“ и кметство

Село Сирищник

13 януари – 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и раздрънкване

19.00 ч. – сур. група гостува в с. Косача

20.00 ч. – сур. група гостува на с. Лобош

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Алеко Консантинов – 1899 г.“ и кметство

Село Лобош

13 януари – 18.00 ч. – запалване на ритуален огън.

19.30 ч. – посрещане на  сур. група от с. Чепино

20.00 ч. – посрещане на сур. група от с. Сирищник

20.30 ч. –  посрещане на сур. група от с. Елов дол

14 януари – 7.30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Ведрина – 1928 г.“ и кметство

Село Калище

13 януари – 18.00 ч. – събиране на сурвакарската група на площада и запалване на ритуален огън

14 януари – няма да обикалят по къщите в селото

Орг.: НЧ „Методий Андонов – 1927 г.“ и кметство

Село Ракиловци

13 януари – 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

12.00 ч. – сур. група гостува на с. Ковачевци

Орг.: НЧ „Селска пробуда – 1927 г.“ и кметство

Село Чепино

13 януари – 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

19.30 ч. – сур. група гостува в с. Лобош

20.00 ч. – сур. група гостува в с. Гигинци

21.30 ч. – сур. група гостува в с. Долна Секирна

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Гео Милев – 1936 г.“ и кметство

Село Ковачевци

13 януари – 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

18.30 ч. – посрещане на сур. група от с. Джерман

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

10.00 ч. – посрещаве на сур. групи от селата Ракиловци, Сирищник и Светля

Орг.: НЧ „Георги Димитров – 1928 г.“ и община Ковачевци

Село Косача

           13 януари – 18.00 ч. – запалване на огън и сур. игри

           19.00 ч. – посрещане на сур. група от с. Сирищник

           14 януари – 7.30 ч. – обиколка на селото

           Орг.: НЧ „Лазо Стоянов – 1927 г.“ и кметството

Снимка: Daniel Andonov Photography