Home Европейски политики Започна подготовката за европрограмите в новия програмен период
Започна подготовката за европрограмите в новия програмен период

Започна подготовката за европрограмите в новия програмен период

0
0

Правителството определи структурите, отговорни за управлението, контрола и координацията на програмите, съ-финансирани от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г.

Приетото Решение е основна стъпка в процеса на подготовка за следващия програмен период и предпоставка за ускоряване разработването на системите за управление и контрол. Изпълнението му ще осигури спазването на задължението ни като държава-членка да разполагаме с ефективно функциониращи системи, които гарантират спазване на принципите на доброто финансово управление, както и законосъобразност и редовност на разходите.