Home Перник Запълват галериите на рудниците в Перник
Запълват галериите на рудниците в Перник

Запълват галериите на рудниците в Перник

0
0

Започна запълването на минните галерии под кв. „Драгановец“.

Технологията на работа включва сондиране до определена дълбочина в зависимост от терена. След като сондата достигне до рудничната галерия, в нея се нагнетяват специални бетонови смеси. Това става посредством инжектиране с професионални машини. Работата по укрепването на земните маси започна от ул. „Инженерна“ и ще продължи по протежението на галериите. През следващите 30 месеца същите дейности ще бъдат извършени в кварталите „Клепало“ и „Рудничар“.