Home Общество Изплащат пенсиите от 7 до 20 октомври
Изплащат пенсиите от 7 до 20 октомври

Изплащат пенсиите от 7 до 20 октомври

0
0

Изплащането на пенсиите от 7 октомври до 20 октомври ще се осъществява при стриктно спазване на наложения ред при влизането в салоните на пощенските станции – безопасно разстояние един от друг и носене на предпазни средства (маски и ръкавици), съобщиха от транспортното министерство.

Създадени са графици за изплащане, които са налични във всяка пощенска станция.

В случай, че клиентът е възпрепятстван да посети пощенската станция за получаване на месечната си пенсия, „Български пощи“ ЕАД за периода на извънредната епидемична обстановка може да:

– изплати пенсията в дома на пенсионери над 68 години, съгласно Наредбата за пенсии на НОИ, след подадено заявление в пощенската станция, където пенсионерът получава личната си пенсия;

– изплати пенсия на упълномощен представител на пенсионера, след предоставяне на еднократно изрично пълномощно или нотариално заверено пълномощно;

– изплати срещу подпис пенсия и добавките към нея до двукратния размер от социалната пенсия за старост, без пълномощно, на съпруг (съпруга), на пълнолетни деца или на родители на пенсионера, които следва да докажат това свое качество като представят документите за самоличност на получателя и на пенсионера.