Home Интересно и полезно Иновативни дейности очакват перничани в бъдещия Младежки център
Иновативни дейности очакват перничани в бъдещия Младежки център

Иновативни дейности очакват перничани в бъдещия Младежки център

0
0

През 2020 г. Община Перник бе една от четирите общини в цяла България, които получиха финансиране за изграждане на младежки центрове по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, изпълнявана от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

През тази седмица се проведе онлайн среща на Младежките центрове на Съвета на Европа в България, в която се включи и зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев.

В срещата участваха и зам.–министърът на Министерство на младежта и спорта Николай Павлов, представители на Министерство на образованието и науката, на Национално координационно звено към Министерски съвет, заместник–кметове и ръководители на младежки центрове от градовете Стара Загора, Пловдив, Добрич, Враца, Бургас, Габрово, Монтана и Перник. В рамките на форума се обмениха опит и идеи за бъдещи сътрудничества в рамките на младежкия сектор.

Средствата са насочени към изграждането на съвременна инфраструктура и подкрепа на цялостната дейност на центъра. Тя ще включва разнообразни образователни, културни и граждански инициативи, дейности за реинтеграция на отпадналите и застрашените от отпадане от образователната система, съвместни дейности и обмяна на опит с другите младежки центрове в страната. Ще се работи и по обмен на добри практики с младежки центрове от други европейски страни.

Сред иновативните дейности, които ще бъдат развивани в центъра са създаване на «Училище по фолклор» с цел да се съхраняват и предават от поколение на поколение местните традиции и обичаи, изграждане на кафе-библиотека с „етно кът“, изграждане на зала за нетрадиционни изкуства като оригами, декупаж, карвинг и други.