Home Перник Кметът на Перник: Моята заплата се плаща от държавата, но тази на ръководството на Общинския съвет се плаща от перничани
Кметът на Перник: Моята заплата се плаща от държавата, но тази на ръководството на Общинския съвет се плаща от перничани

Кметът на Перник: Моята заплата се плаща от държавата, но тази на ръководството на Общинския съвет се плаща от перничани

0
0

По повод връщането за ново разглеждане на решението на Общински съвет – Перник за увеличената заплата на кмета, StudiоPernik се свърза със Станислав Владимиров.

Кметът беше категоричен, че неговото предложение, което може да се види и на сайта на Общински съвет е било за актуализиране на заплатата му съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, като размерът в неговата докладна е бил 4200 лв., което чисто е около 3800 лв. Именно това предложение Владимиров връща за повторно разглеждане.

„Не подкрепям фалшивата скромност и по-ниското заплащане на кметове на големи градове буди повече въпроси, отколкото отговори.“, каза Владимиров. „В комисии на Общинския съвет е гласувано моята заплата да бъде най-високата позволена от закона. Защо това е така – защото респективно на моята се вдигат заплатите на председателя на Общинския съвет и на неговите заместници. За моето възнаграждение разчет не е необходим, защото то идва от държавата, но за техните е – те са от общинския бюджет.„.

Бележка на редакцията: съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) председателят на Общинския съвет получава заплата в размер на 90% от тази на кмета на Общината, а заместник – председателите – 70% от възнаграждението на председателя. Общинските съветници остават с непроменени заплати – отново съгласно ЗМСМА те получават 70% от средната заплата в общинска администрация.