Home Младите хора на Перник Международен семинар за младежките работа и политики
Международен семинар за младежките работа и политики

Международен семинар за младежките работа и политики

0
0

Младежкият отдел на Съвета на Европа, Министерството на науката и висшето образование на Руската федерация и Националният младежки съвет на Русия организират съвместно международен семинар за стандартите на Съвета на Европа относно младежката политика и младежката работа и тяхното приложение в националните политики и програми.

Краен срок за кандидатстване: 26 октомври 2021 г.

Необходимата информация и начин за кандидатстване може да намерите в уебсайта на Съвета на Европа – https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-international-seminar-youth-policy-from-standards-to-practice-?fbclid=IwAR3F6jWm2C50b3uzZ2awBVtmrzLRdK9dyXkDRNygVRMbNDyoUS1-Vl-a-7A